Wersja 6 Zasad dotyczących kontroli realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, wynika z aktualizacji MFiPR horyzontalnych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W aktualizacji dokumentu zostały uwzględnione zmiany w przedmiotowym zakresie:

  • Roczne Plany Kontroli (rozdział 4) – w związku ze zmianą ww. wytycznych IK UP nie będzie dokonywała akceptacji RPK i ich aktualizacji. Od 2022 roku RPK mają być wysyłane wyłącznie do wiadomości IK UP za pośrednictwem nowego adresu poczty elektronicznej: plany_kontroli@mfipr.gov.pl;
  • Kontrole Krzyżowa (rozdział 7) – dodana została informacja dotycząca nowego narzędzia informatycznego do prowadzenia kontroli krzyżowych;
  • drobne zmiany o charakterze technicznym.