Wersja obowiązująca od 01.02.2024 do 01.03.2024

Lista podpisanych umów o dofinansowanie / wydanych decyzji o dofinansowanu w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.