Termin:

08.04.2021
, godz.
9:00 - 13:15
(zakończone)

data dodania szkolenia: 25.03.2021

Informacje o szkoleniu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie wraz z Wydziałem Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego serdecznie zapraszają na bezpłatne szkolenie dotyczące aplikowania o Fundusze Europejskie  w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, które odbędzie się 8 kwietnia 2021 r. od 09:00 do 13:15 na platformie internetowej ZOOM.

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:  gpi@wzp.pl do dnia 7 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00.  

Udział w webinarium jest bezpłatny - osoby zakwalifikowane do udziału w webinarium zostaną poinformowane drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

Uwaga! W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach.

Liczba uczestników ograniczona, o udziale w webinarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Kiedy?

8 kwietnia 2021 r. godz. 9:00-13:15.

Gdzie? 

Szkolenie zostanie przeprowadzone na platformie zoom.

Link wraz z hasłem do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia  (8 kwietnia 2021 r.). 

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z Funduszy Europejskich na projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw.

Program szkolenia

  • 09:00 –09:05 Rejestracja
  • 09:05 –09:15 Informacja dotycząca funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
  • 09:15 –11:30 Główne założenia naboru RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 (Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej)
  • 11:30 –11:45 Przerwa
  • 11:45 –12:45 Omówienie formularza wniosku o dofinansowanie
  • 12:45 –13:15 Pytania i zakończenie spotkania

Organizatorzy webinarium

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
Infolinia: 800 34 55 34, e-mail: gpi@wzp.pl

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Wyszyńskiego 30, 70-203 Szczecin
tel.  (+48 91) 44 11 100
e-mail: wwrpo@wzp.pl

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do korzystania we wszystkie dni robocze z bezpłatnych usług Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w ramach których oferujemy: 

  • konsultacje telefoniczne, mailowe oraz w siedzibach punktów w zakresie znalezienia źródeł dofinansowania pomysłów, pomocy beneficjentom Funduszy Europejskich w przy realizacji, rozliczaniu projektów,
  • publikacje dotyczące Funduszy Europejskich,
  • udział w szkoleniach, warsztatach, spotkaniach informacyjnych.