W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi terminu składania zgłoszeń kandydatów na ekspertów w odpowiedzi na ogłoszenia nr 1/2015 i 2/2015, informujemy, iż w przypadku wysłania dokumentów za pośrednictwem poczty, termin wskazany w ogłoszeniu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało prawidłowo nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.