Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w dziedzinach:

  • Pomoc publiczna
  • Infrastruktura społeczna
  • Infrastruktura ochrony zdrowia
  • Rewitalizacja
  • Specjalistyczne wsparcie i doradztwo dla MŚP
  • Infrastruktura transportowa (wodna)
  • Partnerstwo publiczno - prywatne
  • Infrastruktura dziedzictwa kulturowego

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 01.02.2017 r. do 10.02.2017 r.*

* Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało prawidłowo nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Miejsce składania dokumentacji

Załączniki

application/pdf
68.25 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
857.72 KB
application/pdf
126.15 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
834.45 KB