Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza  nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dziedzinie:

  • Przemysł stoczniowy

Informacje o naborze

Termin składania zgłoszeń na ekspertów

Od 02.07.2018 r. do 13.07.2018 r.*

* Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało prawidłowo nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Miejsce składania dokumentacji

Załączniki

application/pdf
617.38 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
127.52 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
103.07 KB