15 lutego ruszył konkurs RegioStars 2016 dla projektów zrealizowanych z Funduszy Europejskich, organizowany przez Komisję Europejską. Konkurs ma na celu promocję oryginalnych i innowacyjnych projektów. Nagrodą dla zwycięzcy w każdej kategorii konkursowej będzie film promocyjny o projekcie, który będzie stanowił część specjalnej kampanii internetowej, a także puchar i certyfikat RegioStars 2016. Uroczyste wręczenie nagród, z udziałem europejskiego komisarza ds. polityki regionalnej, Coriny Creţu, odbędzie się podczas specjalnej ceremonii 11 października 2016 r. w Brukseli, organizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast.

Ponadto wszystkie projekty finałowe zostaną opisane w broszurze wydanej przez Komisję Europejską oraz będą promowane w internetowej bazie najlepszych praktyk na stronie internetowej InfoRegio.

Projekty można zgłaszać w 5 kategoriach:

  • Smart growth (Inteligentny wzrost)
  • Sustainable growth (Zrównoważony wzrost)
  • Inclusive growth (Wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu)
  • Citystar (Gwiazda wśród miast)
  • Effective management (Efektywne zarządzanie)

 

Aplikacje mogą składać Instytucje Zarządzające lub kierownicy projektów (wówczas konieczna jest zgoda odpowiedzialnej Instytucji Zarządzającej). Zgłoszenia są przyjmowane do 15 kwietnia.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na portalu Komisji Europejskiej 

Uruchomiono także specjalny adres email do zapytań dotyczących konkursu: regiostars2016@iservice-europa.eu