Zamieszczamy informację o zwiększeniu alokacji oraz dofinansowaniu projektów w ramach naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-010/21 Działania 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ 2 projektu: Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrożenie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Szczegóły znajdują się pod adresem: