ZSP w Golczewie jak nowy. Zmiany w edukacyjnej placówce dzięki unijnym środkom
Termomodernizacja oraz zagospodarowanie terenu – to najważniejsze elementy zakończonej rewitalizacji Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Inwestycja była możliwa dzięki unijnemu wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. W poniedziałek, 31 maja 2021 roku nastąpiło uroczyste podsumowanie zrealizowanego projektu. W wydarzeniu udział wziął zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.  
 
Termomodernizacją Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie przy ul. Szkolnej 2 objęto w sumie 7 obiektów placówki. Ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy. Wymieniono okna, a także instalację centralnego ogrzewania. Zagospodarowano przylegający teren, gdzie uporządkowano przyszkolne place, wybudowano nowe chodniki, zamontowano elementy małej architektury, a także wykonano nasadzenia oraz przebudowano zjazd z drogi gminnej.
 
– Wierzę, że szkoła po zmianach podoba się uczniom, którzy po długiej przerwie wrócili do klas. Aż miło stać przed tak odnowiona placówką, gdzie słychać gwar. Gratulacje dla wszystkich, którzy sprawili, że udało się tę niełatwą inwestycję przeprowadzić. Dobrze, że z pomocą przyszły środki unijne. Myślę, że ta nowoczesna infrastruktura pomoże młodzieży w rozwoju pasji i zainteresowań, bo Golczewo to z pewnością miejsce z perspektywą – mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Koszt prac, które trwały od maja 2020 roku, władze gminy Golczewo oszacowały na ok. 6 mln zł. Unijne dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego to blisko 3,9 mln zł. Gwarantowała je umowa podpisana pod koniec stycznia ub.r. Golczewska plaćówka jest największym ośrodkiem eukacyjnym w gminie. Uczęszcza do niej ponad 380 uczniów.
 
– Pamiętam, że kiedy ukazały się wyniki konkursu rewitalizacyjnego na stronach Urzędu Marszałkowskiego byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Bez wsparcia eurofunduszy sami tego zadanie byśmy nie zrealizowali. Kosztowało to mnóstwo pracy i wysiłku, ale opłacało się – powiedział burmistrz Golczewa Maciej Zieliński.
 
Projekt wpisał się w założenia 9 Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”. W perspektywie unijnej 2014-2020, w ramach dwóch przeprowadzonych dotąd naborów wniosków, Urząd Marszałkowski wsparł prawie 100 rewitalizacyjnych inwestycji przyznając beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł.