Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 23.02.2016 r. zaktualizowaną dokumentację konkursową dla Działania 2.11 w zakresie przedłużenia naboru przyjmowania wniosków o dofinansowanie do dnia 18 marca 2016 r. 

Link: