Urząd Marszałkowski koordynuje przygotowywanie społeczności regionu do udziału w nowej perspektywie polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Pozyskanie odpowiednio dużej puli środków oraz ich efektywne wykorzystanie wymaga właściwego planowania oraz społecznego porozumienia wokół kierunków rozwoju naszego województwa.
 
Niezbędnym jest aby w przygotowaniach udział wzięło jak najszersze grono przyszłych interesariuszy i beneficjentów nowego okresu programowania polityki spójności UE.
 
Przed przystąpieniem do dyskusji nt. przyszłej perspektywy polityki spójności UE w latach 2014 – 2020 w naszym regionie przedstawiamy wstępne założenia wynikające z przedstawionej przez Komisję Europejską dotyczące jej wizji oraz zasad wdrażania. W tym celu Instytucja Zarządzająca RPO WZ przygotowała kompendium pt. „Polityka Spójności UE – uwarunkowania wspólnotowe i krajowe”
 
Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane realizacją przedsięwzięć prorozwojowych w województwie zachodniopomorskim o wypełnienie poniższej ankiety i przesłanie jej na adres e-mail: zachodniopomorskie2020@wzp.pl
 
Prosimy o przedstawienie w niej swoich zamierzeń inwestycyjnych i nieinwestycyjnych (projekty miękkie), które mogłyby być realizowane w ramach przyszłej perspektywy polityki spójności UE w latach 2014 – 2020.
 
Jednocześnie prosimy o zgłaszanie Państwa propozycji, pomysłów, postulatów bądź ewentualnych uwag dotyczących założeń nowej perspektywy finansowej UE.

Załączniki

application/vnd.ms-excel
Proces programowania polityki spójności UE 2014 – 2020 - ankieta

Proces programowania polityki spójności UE 2014 – 2020 - ankieta

209 KB
application/zip
Kompendium pt Polityki Spójności UE – uwarunkowania wspólnotowe i krajowe

Kompendium pt Polityki Spójności UE – uwarunkowania wspólnotowe i krajowe

956.64 KB