Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 30 lipca 2020 r. w związku zakończeniem procedury odwoławczej podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania kolejnemu projektowi w kwocie 195 500,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowana została lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.