Przygotowaniom do nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 poświęcone było spotkanie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Wicemarszałka Wojciecha Drożdża z rektorami szkół wyższych w regionie.
 
- Strategia 2020 przewiduje budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o badania i rozwój (B+R). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wymaga od nas zdefiniowana regionalnych specjalizacji, co oznacza, że na dofinansowanie liczyć mogą w przyszłości te przedsięwzięcia, które wpisują się w obszary określone przez regiony. Drugie pojęcie, jakie już funkcjonuje w dokumentach dotyczących nowej perspektywy finansowania, to „inteligentne specjalizacje” – wybrane w oparciu o regionalny potencjał naukowo – badawczy. W tej kwestii konieczna jest współpraca z uczelniami. Potrzebujemy od Państwa informacji o możliwościach poszczególnych szkół wyższych – powitał rektorów marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Podczas spotkania przedstawiono dziedziny i cele, które będą miały szansę na wsparcie środkami unijnymi. Już dziś widać, że niektóre wprost sprecyzowane cele, jak kultura, turystyka czy zdrowie zniknęły z dokumentów Komisji Europejskiej. Zamiast tego w różnych ujęciach pojawia się innowacyjność.
 
Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad programami strategicznymi, które uszczegółowią Strategię Rozwoju Województwa w odniesieniu do wyzwań 2020 roku. Olgierd Geblewicz mówił o trwającym porządkowaniu dokumentów strategicznych, podziale województwa na subregiony z właściwymi dla nich potencjałami oraz pracą na kształtem nowego Regionalnego Programu Operacyjnego.
 
Wstępnie określone zostały regionalne specjalizacje województwa zachodniopomorskiego. Są to: biogospodarka, logistyka, sektor metalowy i pochodne, turystyka oraz usługi oparte na wiedzy. Do pierwszej z tych specjalizacji nawiązuje próba stworzenia nowej platformy współpracy pod nazwą Narodowe Centrum Biogospodarki. – Namawiamy do stworzenia czegoś nowego w naszym województwie. Nie mamy zasobów typowo surowcowych – to słabość, ale i pewien potencjał, ponieważ Unia Europejska stawia dzisiaj na dziedziny, które z racji wspomnianych uwarunkowań są u nas dość dobrze rozwinięte. Bioodnawialność, energia, ekologia, rolnictwo, akwakultura, leśnictwo, biotechnologia, chemia, przemysł spożywczy i drzewny oraz związane z nimi technologie – dziś Unia daje możliwość spięcia tych wszystkich dziedzin jedną klamrą – tłumaczył Olgierd Geblewicz. – Nie mamy tu jeszcze wykrystalizowanego projektu, to etap pewnej idei i tym bardziej namawiam do współpracy, i – być może – skutecznego zaistnienia na ministerialnej „Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej”.
 
Podczas spotkania poinformowano rektorów, że aktualizacja Mapy (na której obecnie nie figuruje żaden projekt z Zachodniopomorskiego), rozpocznie się prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu.
 

Załączniki

application/vnd.ms-powerpoint
Finansowanie działalności B+R - perspektywa na lata 2014-2020 - prezentacja

Finansowanie działalności B+R - perspektywa na lata 2014-2020 - prezentacja

2.87 MB
application/vnd.ms-powerpoint
Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim a wyzwania stojące przed sferą B+R w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 - prezentacja

Programowanie strategiczne w województwie zachodniopomorskim a wyzwania stojące przed sferą B+R w perspektywie finansowej UE 2014 - 2020 - prezentacja

1.85 MB