Dyrektor Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ, z marszałkiem Olgierdem Geblewiczem
Eurofundusze przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 pozwalają na sfinansowanie najpotrzebniejszego wyposażenia i sprzętu medycznego. Tak było podczas pandemii, ale i jest teraz.  Dotację – przekraczająca 8,4 mln zł – otrzymał Szpital Wojewódzki w Szczecinie, ale spore środki zarezerwowano też dla placówek w Koszalinie i Wałczu. To fundusze m.in. na: aparaty do EKG, USG, tlenoterapii, pompy infuzyjne, respiratory czy łóżka OIOM.  W środę, 10 maja 2023 r. marszałek Olgierd Geblewicz spotkał się z dyrektorami szpitali, podpisano umowy, które mają ułatwić bezpieczne  funkcjonowanie placówek.
 
– Do dziś szpitale odczuwają negatywne skutki pandemii, dlatego przeznaczamy ostatnie już środki unijne z tej perspektywy dla trzech szpitali:  w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu. W sumie przekazujemy 17,5 mln zł unijnego dofinansowania na zakup lub refundację zakupu najpotrzebniejszego sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej. Mam nadzieję, że te pieniądze przydadzą się, a szpitale będą mogły normalnie pracować   –  mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Całkowity koszt projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SPWSZ w szczególności dla osób zagrożonych COVID-19 oraz dotkniętych skutkami COVID-19”, który realizuje Szpital Wojewódzki w Szczecinie, wyniesie ok. 13,5 mln zł. W jego realizacji znaczną część odegra unijna dotacja przekraczająca 8,4 mln zł. Dyrekcja szczecińskiego szpitala przyznane dofinansowanie przeznaczy na refinansowanie poczynionych już zakupów wyposażenia i sprzętu oraz zakup środków ochrony osobistej na bieżące i przyszłe potrzeby szpitala związane z walką i przeciwdziałaniem COVID-19.
 
– Może się wydawać, że pandemii już z nami nie ma i możemy o niej zapomnieć. To jednak nieprawda. O ile szpital pracuje w standardowym trybie, otwarte ma wszystkie oddziały i poradnie, to znaczną część naszych pacjentów stanowi grupa, która przeszła COVID i boryka się z jego długofalowymi skutkami. Ponadto nadal leczymy pacjentów zakażonych koronawirusem. Jest ich obecnie znacznie mniej niż jeszcze rok czy dwa lata temu, ale oni nadal są i potrzebują pomocy medycznej. Dlatego też aparatura, wyposażenie i środki ochrony osobistej, których pacjenci i personel używają na co dzień, wciąż są bardzo potrzebne. Za dostrzeżenie tych potrzeb kolejny raz dziękuję marszałkowski województwa, który wspiera naszą działalność i pomaga nam się rozwijać – mówi Małgorzata Usielska, dyrektor SPWSZ.
 
Dzięki unijnym środkom szpital przy Arkońskiej i w Zdunowie już wzbogacił się m.in. o aparaty do EKG, aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej, aparat USG, bronchofiberoskop z wyposażeniem, defibrylatory, kardiomonitory, łóżka i materace, pompy, respiratory, lampy bakteriobójcze czy wózki anestezjologiczne.
 
– Część unijnego dofinansowania przeznaczymy na zakup i zabezpieczenie szpitala w środki ochrony osobistej, które pewnie nie robią wielkiego wrażenia, ale które są kosztochłonne i wykorzystywane w znaczących ilościach – maski, fartuchy, kombinezony, rękawice, pojemniki na materiały skażone i środki do dezynfekcji – wyjaśnia Marcin Kiestrzyn, główny księgowy SPWSZ.
 
To kolejny w ostaniem czasie zastrzyk eurofunduszy dla tej placówki. Szpital realizuje m.in. budowę budynku na potrzeby poradni i oddziałów chorób zakaźnych z lądowiskiem dla śmigłowców, przebudowę i rozbudowę budynku „C” na potrzeby poradni specjalistycznych i zakładu diagnostyki obrazowej oraz budowę elektrowni fotowoltaicznej w Zdunowie.
 
Środki z rozstrzygniętego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie naboru zagwarantowane ma też  Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie (ok. 6,4 mln zł), a  także SP ZOZ 107 Szpital Wojskowy w Wałczu (2,7 mln zł unijnego wsparcia). W tych dwóch przypadkach zakres działań jest podobny.
 
– W czasie pandemii mieliśmy wyznaczonych 76 łóżek. Większość tych środków zostanie przeznaczona na oddziały, które najdzielniej walczyły z COVID-19  – mówi płk mgr farm. Michał Wawreszuk, Komendant 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ.
 
Podczas spotkania Andrzej Kondaszewski, Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie zaznaczył: 
 
– Bardzo dziękuję Panu Marszałkowi i Zarządowi Województwa za kolejną dotację przekazaną w ramach podziału środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. To znaczące środki, które pozwolą doposażyć szpitalne oddziały i poradnie w niezbędny sprzęt. Zakupione wyposażenie trafi m. in. na Oddział Zakaźny, na Ginekologię, a także do Pracowni Endoskopowej oraz do Poradni Kardiologicznej i Poradni Urologii. To ogromne wsparcie dla naszych działań na rzecz pacjentów, którzy są objęci naszą opieką, a zarazem wyraz docenienia naszych starań i rozwoju Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.
 
W ramach trzech projektów zakupiono lub zostanie zakupiony następujący sprzęt medyczny, to m.in. aparaty do EKG (10 sztuk), do wysokoprzepływowej tlenoterapii donosowej (62 sztuki), kardiomonitory (21 sztuk) czy zestawy do drenażu klatki piersiowej  (98 sztuk), specjalistyczne materace (77 sztuk), łózka, w tym OIOM (40 sztuk), pompy infuzyjne (127 sztuk).Ponadto defibrylatory, pulsoksymetry, respiratory, lampy bakteriobójcze, myjki, sprzęt do dezynfekcji i dekontaminacji, sprzęt laboratoryjny czy wyroby medyczne jednorazowego użytku.
 
WUP w Szczecinie w latach 2020-2021 w ramach tego działania w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID – 19 ogłosił siedem  naborów w trybie nadzwyczajnym. Wybrano do dofinansowania 62 projekty na łączną kwotę przekraczającą 93 mln zł