- To ostatnie tak duże pieniądze z UE i należy je dobrze wykorzystać. Dlatego większy nacisk zostanie postawiony na współpracę i zintegrowane podejście, na rozwiązywanie problemów, a nie na załatwianie krótkoterminowych potrzeb - wskazywał kierunek działań Zarządu Województwa w nowym okresie programowania marszałekOlgierd Geblewicz podczas konsultacji w Koszalinie.

 

Spotkanie konsultacyjne w Koszalinie z udziałem marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz wicemarszałka województwa Andrzeja Jakubowskiego otworzyło w miniony piątek, 12 lipca, kolejną turę konsultacji społecznych na temat przygotowań regionu do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. Spotkanie w gościnnych progach Politechniki Koszalińskiej trwała blisko 4 godziny. Wśród jej uczestników byli m.in.: prezydent Koszalina Piotr Jedliński, burmistrzowie, starostowie, przedstawiciele JST, uczelni wyższych, związków miast i gmin, fundacji, przedsiębiorców.

 

Uczestników spotkania powitał rektor Politechniki, prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. - Nasza uczelnia oprócz kształcenia prowadzi badania naukowe, ale jednocześnie chce być otwarta na otoczenie, na otoczenie gospodarcze, społeczne, polityczne, na całe województwo – deklarował inaugurując obrady. - Współpraca, wymiana myśli, poglądów, doświadczeń, wspólne działanie na rzecz naszej gospodarki narodowej to misja szkoły wyższej XXI wieku – akcentował rektor Bohdal.

 

Następnie marszałek Olgierd Geblewicz omówił założenia do nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, patrząc na nie przede wszystkim z regionalnego punktu widzenia. Przypomniał, że w Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad przygotowaniem 8 Programów Strategicznych, które wraz ze Strategią Rozwoju Województwa stanowić będą narzędzia zarządzania rozwojem regionu.

 

Choć oficjalne negocjacje zachodniopomorskiego Kontraktu jeszcze się nie rozpoczęły, to na pewno spotkania konsultacyjne są bardzo istotne w procesie programowania. - 1435,5 mln euro to kwota jakiej dotychczas region nie miał do dyspozycji, ale zwiększona decentralizacja zarządzania funduszami to także większa odpowiedzialność Zarządu Województwa - stwierdził marszałek Olgierd Geblewicz. 

 

Wystąpienie marszałka otworzyło stricte konsultacyjną część spotkania. - Będziemy skupiać się przede wszystkim na tych założeniach strategicznych, które dziś są niezmiernie ważne dla prowadzonej dziś dyskusji. Chcemy wypracować wspólną strategię i wspólne podejście, tak aby unijne środki w przyszłej perspektywie zostały dobrze i celowo przez nas wykorzystane, spełniły swą misję - powiedział wicemarszałek województwa Andrzej Jakubowski.

 

Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje przedstawione przez dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego Marcina Szmyta i jego zastępcę Marka Orszewskiego, oraz dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzeja Przewodę. 

 

Zreferowane zostały następujące zagadnienia:

1. Programy strategiczne w kontekście priorytetów rozwojowych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

2. Kontrakt terytorialny oraz wybrane przedsięwzięcia planowane do zgłoszenia do Kontraktu przez Województwo Zachodniopomorskie.

3. Uwarunkowania europejskie i krajowe dla perspektywy finansowej 2014-2020.

4. Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

5. Wymiar terytorialny polityki rozwoju w kontekście Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Podjęta na zaproszenie marszałka Geblewicza dyskusja trwała 1,5 godziny. Jej temperaturę dobrze oddaje jedna z wypowiedzi marszałka, nawiązująca do jednej z wypowiedzi w dyskusji. - Zebraliśmy się tu nie po to, by budować pewne obrazy, tylko żeby uczciwie rozmawiać o otaczającej nas rzeczywistości. Żeby wspólnie rozmawiać o otaczającej nas rzeczywistości – dobitnie skonstatował Olgierd Geblewicz .

 

Spotkanie zakończył wicemarszałek Andrzej Jakubowski, dziękując wszystkim za udział w dyskusji i zachęcając jednocześnie do składania projektów. 

 

Przypomnijmy, że obecna tura spotkań konsultacyjnych dotyczy kształtu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, założeń do programów strategicznych Województwa Zachodniopomorskiego oraz do Kontraktu Terytorialnego w związku z rozpoczynającym się wkrótce nowym okresem finansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej. 

 

Zgłoszone podczas spotkań propozycje i wnioski zostaną poddana analizie, a konkluzje z dyskusji zostaną zebrane i włączone w raport z konsultacji społecznych. Zgodnie z zasadą partnerstwa, głosy płynące z regionu zostaną wykorzystane przy przygotowywaniu kolejnej wersji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

W ramach tej tury konsultacji odbędą się jeszcze 2 spotkania:

 

16 lipca, godz. 11, Łobez: spotkanie dla zainteresowanych z terenu powiatów: choszczeńskiego, drawskiego, łobeskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego, szczecineckiego, świdwińskiego i wałeckiego (Łobeski Dom Kultury, ul. Niepodległości 52).

 

17 lipca, godz. 10, Szczecin: spotkanie dla zainteresowanych z terenu powiatów: Miasto Szczecin, Miasto Świnoujście, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, polickiego i stargardzkiego (Urząd Miasta w Szczecinie, pl. Amii Krajowej 1, sala sesyjna Rady Miasta).