O założeniach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz wstępnym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 rozmawiał z samorządowcami z terenu powiatu goleniowskiego 30 września br. w Goleniowie Marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.

 

Na zaproszenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Goleniowskiego Marszałek Olgierd Geblewicz wraz z przedstawicielami Wydziału Zarządzania Strategicznego przedstawiał ramy prawne i finansowe zaprojektowane dla nowej perspektywy finansowej. Omawiał również nowe rozwiązania, proponowane przez Komisję Europejską w systemie realizacji przyszłych programów operacyjnych, m.in. związane z terytorialnym wymiarem nowej Polityki Spójności. Dużą część spotkania poświęcił zaprezentowaniu wstępnego projektu nowego Regionalnego Programu Operacyjnego i sposobowi podziału alokowanych na jego realizację ponad 1,4 mld euro, pochodzących z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

– Jako Samorząd Województwa, który przygotowuje nowy RPO i będzie nim zarządzał, nie mamy pełnej swobody w jego zaprogramowaniu. Ograniczają nas chociażby tzw. ring-fencingi, czyli minimalne poziomy koncentracji środków przypisane przez Komisję Europejską głównie do takich obszarów wsparcia jak działalność badawczo-rozwojowa, społeczeństwo informacyjne, rozwój przedsiębiorczości czy też niskoemisyjnej gospodarki – mówił marszałek Olgierd  Geblewicz – Mimo wszystko, obok interwencji w te obowiązkowe sfery, mocno stawiamy w nowym RPO na infrastrukturę, w tym zwłaszcza infrastrukturę drogową oraz  działania związane ze wzmocnieniem kapitału społecznego w regionie.

 

W trakcie dyskusji, która nastąpiła po prezentacji założeń dla nowej perspektywy, przedstawiciele samorządów lokalnych Powiatu Goleniowskiego pytali między innymi o narzędzia dystrybucji środków nowego RPO, byli zainteresowani mechanizmami wdrożenia kontraktów samorządowych, propozycji Urzędu Marszałkowskiego na uzgodnienie w drodze negocjacji Samorząd Województwa – samorządy lokalne, kluczowych dla poszczególnych obszarów województwa przedsięwzięć.

 

Spotkanie stanowiło element procesu komunikacji społecznej, który prowadzi Samorząd Województwa w ramach prac przygotowawczych do uruchomienia w regionie programów operacyjnych w ramach perspektywy 2014-2020.