Usługi społeczne zmieniają gminę Sławno
Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj uczestniczył w piątek, 14 maja 2021 r. w spotkaniu dotyczącym projektów społecznych realizowanych w gminie Sławno. Była to okazja do prezentacji wielu działań, w tym partnerskiego przedsięwzięcia „Region dobrego wsparcia”.
 
Pomocna dłoń
Gmina Sławno z powodzeniem sięga po środki zewnętrzne, w tym eurofundusze, i wykorzystuje je na realizację bardzo potrzebnych działań społecznych. Jednym z takich przedsięwzięć jest projekt   „Pomocna dłoń w Gminie Sławno” dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dzięki przyznanej dotacji Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie (realizator) wraz z partnerami może zapewnić profesjonalne usługi opiekuńcze, sąsiedzkie oraz  asystenckie osobom niesamodzielnym. Przyznana dotacja w wysokości ponad 2,9 mln zł pozwoli także  na doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Gwiazdowie.
– Cieszę się, że kolejne samorządy sięgają po środki na realizację projektów społecznych, przeciwdziałającym wykluczeniu.To cenne przedsięwzięcia, które muszą zagościć na stałe w ofercie gmin i powiatów. Jesteśmy szybko starzejącym się społeczeństwem i musimy już dziś wypracować pewne rozwiązania, zbudować system sąsiedzkich usług społecznych, również z pomocą nowych technologii – wylicza wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Innym przykładem takich społecznych działań realizowanych w gminie jest projekt pn. „Usługi door-to-door w Gminie Sławno”, dzięki któremu realizowane są indywidualne usługi transportowe dla mieszkańców wymagających takiego wsparcia. To pomoc realizowana ze wsparciem PFRON oraz PO WER. Skorzysta z niej blisko 200 mieszkańców.
 

Siła we współpracy


W przedstawione działania świetnie wpisuje się także projekt „Region Dobrego Wsparcia”, za którego realizację wraz z parterami odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. To kontynuacja wcześniejszych działań marszałka, uznanych przez Komisję Europejską za najlepsze społeczne przedsięwzięcie w zwalczaniu nierówności i ubóstwa w UE.  Ich celem zwiększenie dostępności do środowiskowych usług opiekuńczych w województwie zachodniopomorskim.

Dzięki partnerskiej współpracy ROPS z Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w regionie powstaną mieszkania opieki wytchnieniowej, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, a także sieć sąsiedzkich usług opiekuńczych. Mocnym filarem tego projektu są też nowoczesne technologie, za których wdrożenie odpowiada koszalińska Fundacja Nauka dla Środowiska. Organizacja zajmuje się projektowanie  specjalnej platformy informatycznej do obsługi rozwiązań inteligentnego domu w formie teleopieki. Każdy samorząd będzie miał możliwość korzystania z własnego panelu do zarządzanie usługami opiekuńczymi na terenie swojej gminy.
 

Spotkanie w gminie


Wśród uczestników spotkania byli m.in.: wójt gminy Ryszar Stachowiak, Tomasz Sobieraj – Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Shivan Fate – Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Piotr Jaśkiewicz – Prezes Fundacji Nauka dla Środowiska w Koszalinie, Andrzej Protasewicz – Wicestarosta, Monika Nawrocka i Andrzej Popielarz – pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie, Lidia Siarnecka-Roman – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie, Małgorzata Jakimiak – Dyrektor Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie i Klubu Dziecięcego w Gwiazdowie, Maciej Stanisławski – Prezes Spółdzielni Socjalnej „Komunalka” w Sławnie, Beata Cieśla – p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławnie wraz z pracownikami, radni i sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy Sławno.