OSP w Białym Borze – dzięki dotacji – zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4
Bezpieczniej w powiecie szczecineckim. Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze dzięki unijnej dotacji kupi nowy wóź strażacki. Otrzyma na ten cel ponad milion złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowę dotacyjną w czwartek, 22 grudnia podpisał Wicemarszałek  Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
 
OSP w Białym Borze – dzięki dotacji – zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4. Do pierwszych akcji powinien wyjechać w przyszłym roku. Dodatkowo pojazd będzie wyposażony m.in. w   kamerę termowizyjną.
 
– Dzięki środkom unijnym sukcesywnie doposażamy Ochotnicze Straże Pożarne w regionie. To kolejny wóz, którego zakup możemy dofinansować z Regionalnego Programu Operacyjnego   – mówi wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze dotację pozyskała z III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu (działanie 3.4) Dotychczas w ramach tego działania zostało podpisanych 27 umów z OSP na łączną kwotę dofinansowania ponad  26,5  mln zł.
 
Jednostka z Białego Boru jest wpisana do sekcji wojewódzkiej.
 
Dokument ze strony beneficjenta podpisał prezes OSP Andrzej Wójtowicz. W spotkaniu uczestniczył także  burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski.