Uczelnie wyższe mogą aplikować o środki unijne na walkę z COVID-19
Zachodniopomorskie uczelnie wyższe mogą starać się o granty do 150 tys. zł na opracowanie i przetestowanie technologii wspierających lekarzy i personel medyczny w walce z pandemią. To specjalnie uruchomione fundusze unijne z Programu Regionalnego, które co ważne - nie wymagają wkładu własnego. Wartym 5 mln zł projektem „PROTO_LAB” w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego marszałek Olgierd Geblewicz chce wesprzeć jednostki akademickie, które pomagają w walce z COVID-19.
 
Z chęci pomocy, z solidarności, z poczucia odpowiedzialności. W czasie pandemii koronawirusa COVID-19 wiele osób bezinteresownie ruszyło z pomocą dla lekarzy i personelu medycznego. Wśród nich są również zachodniopomorscy akademicy. Uruchomili drukarki 3D, projektują maski czy przyłbice, które trafiają do regionalnych szpitali. Z myślą o nich w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego powstał projekt „PROTO_LAB”, czyli zestaw wsparcia dla uczelni wyższych.
 
– Zaangażowanie wielu anonimowych osób, w tym środowiska akademickiego sprawiają, że przeciwstawiamy się zagrożeniu, do którego nie byliśmy dobrze przygotowani. Inicjatywy Politechniki Koszalińskiej czy Akademii Sztuki w Szczecinie są bardzo budujące. Dzięki elastyczności Unii Europejskiej znaleźliśmy sposób, by fundusze unijne wspierały środowiska naukowe w opracowaniu i przetestowaniu sprzętu ochronnego, opracowania receptur i technologii dezynfekcji. Uruchamiamy granty, które umożliwią także wdrożenie nowych, innowacyjnych i skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
W ramach PROTO_LAB zachodniopomorskie uczelnie wyższe mogą się starać o następujące wsparcie:
a/ granty dla zespołów badawczych na tworzenie, testowanie i weryfikację pomysłów – w tym przypadku zakłada się granty do 150 tys. zł na 3 m-ce, na wydatki osobowe zespołu badawczego, zakup materiałów do badań, produkcji prototypów i wyposażenia laboratoryjnego,
b/ granty na testowanie prototypów w warunkach rzeczywistych,
c/ granty Plus na certyfikację niezbędną dla pilnego uruchomienia produkcji prototypowych rozwiązań.

Pula dostępnych środków to 5 mln zł. Co ważne, uczelnie nie będą zobowiązane do wkładu własnego, a za wydatki kwalifikowane będzie można uznać również te zrealizowane już od 1 lutego br. Dzięki temu fundusze unijne będą mogły pokryć wydane już pieniądze na produkcję środków ochrony osobistej. Nabór wniosków o wsparcie ma charakter ciągły, a wnioski należy wysyłać drogą elektroniczną na adres: covid@wzp.pl.
 
Wsparcie finansowe jest uruchamiane w ramach działania 1.18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i rozwijania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego oraz identyfikacji nowych obszarów gospodarczych z potencjałem rozwojowym. Pieniądze są uruchamiane w zestawie wsparcia dla uczelni wyższych w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego. Uruchomienie tych środków jest możliwe dzięki elastycznemu podejściu Unii Europejskiej do kwestii walki z epidemią.