Jedną z szans na rozwój Szczecina są technologie informatyczne i telekomunikacyjne czyli ICT. W opinii wielu ekspertów, ta właśnie gałąź gospodarki stwarza możliwości zbudowania w stolicy regionu ośrodka nowych technologii, który da impuls do ożywienia gospodarczego całego obszaru metropolitalnego.

Tyle teorii. W praktyce rozwijać biznes informatyczny nie jest już tak łatwo. Pomaga w tym konsekwentna polityka w zakresie kształcenia kadr na uczelniach, różne formy wsparcia rozwoju firm IT, a także zachęcanie świetnie wykształconych informatyków, którzy mogą pracować w dowolnym miejscu na świecie, do podejmowania pracy właśnie w Szczecinie i regionie. Nie bez znaczenie jest środowisko gospodarcze, które współtworzą sprawnie działające instytucje otoczenia biznesu (IOB).  

W te trendy wpisuje się Technopark Pomerania, pokazując firmom drogę, którą muszą pokonać od pomysłu do uczynienia z niego sposobu na zarabianie.

 Więcej na temat Technoparku Pomerania i jego działalności w artykule:   http://online.smartlink.pl/online/rpo/technopark

Czytajcie nas także w wersji papierowej.