Konferencję „REGIONY REWITALIZACJI"zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej.
Nie przestrzeń i odnowione budynki czy place, ale przede wszystkim społeczności z jej problemami – podkreślali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji poświęconej efektom rewitalizacji. Regiony w Dźwirzynie  podsumowują  prowadzone działania.
 
– Wciąż wiele wyzwań stoi przed małymi miasteczkami i obszarami wiejskimi. Są to bowiem miejsca, których rozwój w dużej mierze determinowany był funkcjonowaniem Państwowych Gospodarstw Rolnych. W tych miejscach dostęp  do komunikacji, parków przemysłowych i miejsc pracy jest mocno ograniczony, dlatego od lat przeznaczamy część środków unijnych, by wyrównywać szanse na tych terenach. Ten kierunek będziemy kontynuować nie tylko pod względem gospodarczym, ale i społecznym – ocenia Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska, która w środę, 14 grudnia 2022 r. otworzyła konferencję.
 
Konferencję „Regiony rewitalizacji – Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych” zorganizował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wraz z  Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W dwudniowym spotkaniu (14-15 grudnia 2022 r.) w Dźwirzynie biorą udział przedstawiciele ministerstwa, koordynatorzy i członkowie Zespołów ds. rewitalizacji oraz przedstawiciele gmin z województwa zachodniopomorskiego, w których realizowano programy rewitalizacji. 
 
Regiony Rewitalizacji to zadanie realizowane przez polskie regiony we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej. W województwie zachodniopomorskim Zespół ds. Rewitalizacji funkcjonuje w strukturach Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego.
 
– Aspekt społeczny jest bardzo ważny. Łączymy narzędzia ekonomii społecznej z rewitalizacją. Współpraca z podmiotami ES i organizacjami pozarządowymi wzmacnia cały proces – podkreślał podczas konferencji Shivan Fate, zastępca dyrektora ROPS w Urzędzie Marszałkowskim.
 
Film podsumowujący prawie trzyletnie działania rewitalizacyjne
w województwie zachodniopomorskim
 
 
W województwie zachodniopomorskim w tej perspektywie finansowej zrealizowano blisko 140 projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Były to głównie projekty z działania 9.3, ale też przedsięwzięcia realizowane przez mieszkańców.
 
Z pomocą Funduszy Europejskich zmieniła się gmina wiejska Sławno (około 14 mln zł na realizację pięciu projektów), renowacji poddane zostały budynki biblioteki książnicy w Stargardzie, dawny blask odzyskała wieża widokowa w Cedyni. Unijne fundusze pomogły też samorządowi miasta Dębna w renowacji zabytkowej kamienicy, by w odnowionym budynku powstał Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Dzienny Dom Pobytu Senior+. Podobna sytuacja miała miejsce w Karlinie. Przebudowany obiekt  przy ul. Szczecińskiej stał się ośrodkiem aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnościami. Spory obszar interwencji to też projekty społeczne realizowane na obszarach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dobre praktyki

Począwszy od listopada 2019 roku Zespół ds. Rewitalizacji z Pomorza Zachodniego dążył do wzmocnienia zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. W ramach działań zespołu:
  • udzielono wsparcia doradczego – 165 godzin;
  • zorganizowano 2 wizyty studyjne dla przedstawicieli gmin województwa zachodniopomorskiego;
  • przeprowadzono cykl 4 szkoleń dotyczących dostępności w rewitalizacji,
  • zorganizowano cykl 4 szkoleń dot. wykorzystania narzędzi wynikających z ustawy o rewitalizacji;
  • przeprowadzono 5 szkoleń dot. monitoringu i ewaluacji działań rewitalizacyjnych.
Łącznie ze wsparcia w ramach zadania Regiony Rewitalizacji skorzystało 71 gmin Pomorza Zachodniego.

Podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji jest program rewitalizacji. W województwie zachodniopomorskim 95 gmin posiada taki program.