W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, zapraszamy do szacowania wartości zamówienia poprzez składanie propozycji cen i terminu wykonania zamówienia na usługę budowy, rozwoju i utrzymania strony internetowej Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 oraz usługę rozwoju i utrzymania strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w załącznikach, z którymi należy zapoznać się przed złożeniem propozycji ceny.

  • Przedmiot zamówienia został wyspecyfikowany w załączonym dokumencie - "Projekt Opisu Przedmiotu Zamówienia".
  • Sposób realizacji zamówienia przedstawiono w załączonym dokumencie "Projekt Umowy".
  • Szacowaną wartość zamówienia należy złożyć zgodnie z załączonym "Formularzem szacowania wartości zamówienia".

Formularz z szacowaną wartością zamówienia należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 12 maja 2023 roku do godz. 12.00.

Termin wydłużony - Formularz z szacowaną wartością zamówienia należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej do 16 maja 2023 roku do godz. 12.00.

Szacowaną wartość zamówienia należy przesłać na adres: dwiktorowicz@wzp.pl podając w temacie wiadomości: „Szacowanie wartości zamówienia na usługę budowy, rozwoju i utrzymania strony internetowej FEPZ 2021-2027 oraz usługę rozwoju i utrzymania strony internetowej RPO WZ 2014-2020.”

 

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Ogłoszenie ma na celu wyłącznie oszacowanie wartości zamówienia w związku z planowaną realizacją zamówienia publicznego.

Załączniki

application/pdf
303.41 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
105.81 KB