W związku z zakończeniem procesu przyjmowania uwag do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, który trwał od 15 do 31 października 2013 r., IZ RPO WZ przekazuje swoje stanowisko.
 
Każda ze zgłoszonych uwag została szczegółowo przeanalizowana przez Instytucję Zarządzającą. Część z uwag została uwzględniona w projekcie Programu.
 
Zapraszamy do udziału w trwających ustawowych konsultacjach społecznych Programu. 

Załączniki

application/pdf
Raport - spotkania wyjazdowe

Raport - spotkania wyjazdowe

226.42 KB
application/pdf
Stanowisko IZ RPO WZ - uwagi I

Stanowisko IZ RPO WZ - uwagi I

908.57 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Stanowisko IZ RPO WZ - uwagi II

Stanowisko IZ RPO WZ - uwagi II

260.31 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Stanowisko IZ RPO WZ - uwagi III

Stanowisko IZ RPO WZ - uwagi III

201.77 KB