Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2013 r. przyjęła Założenia Umowy Partnerstwa, które stanowić będą podstawę do dalszych prac, w tym również w regionach, dotyczących zaprogramowania wsparcia ze środków funduszy europejskich w latach 2014 – 2020.
Założenia określają m.in. strategię wykorzystania środków europejskich dla realizacji celów rozwojowych kraju, przyjmują system wskaźników monitoringu, określają typu przedsięwzięć, które będą realizowane w ramach poszczególnych celów tematycznych funduszy UE, przedstawiają wstępny podział alokacji poszczególnych funduszy.
 
Wśród najważniejszych rozstrzygnięć przyjętych przez Rząd w ramach Założeń wymienić należy: · ukierunkowanie wsparcia środków europejskich na 3 kluczowe z punktu widzenie rozwoju kraju obszary:
 
- zwiększenie konkurencyjności gospodarki, poprawa spójności społecznej i terytorialnej, sprawne i efektywne państwo,
- ustanowienie 8 programów operacyjnych wdrażanych z poziomu kraju, w tym 1 ponadregionalnego obejmującego województwa Polski Wschodniej, 
- ustanowienie 16 regionalnych programów operacyjnych. Programy te będą mogły być dwu funduszowe (EFRR i EFS),
- zwiększenie puli środków EFRR, które będą zarządzane z poziomu regionów. W stosunku do obecnej perspektywy finansowej wzrost ten ma wynieść ok. 20 %, 
- szersze zastosowanie podejścia terytorialnego przy programowaniu procesów rozwoju oraz stworzenie możliwości do wykorzystania innowacyjnych narzędzi rozwoju terytorialnego, np. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Załączniki

application/pdf
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założenia Umowy Partnerstwa

799.65 KB
application/pdf
Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założeniia Umowy Partnerstwa (załączniki)

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Założeniia Umowy Partnerstwa (załączniki)

269.21 KB