Umowę gwarantującą przekazanie dotacji z ZPA podpisał we wtorek, 3 stycznia 2023 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt Mariusz Sira.
Kolejne samorządy w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym. Po unijne środki sięgają władze Radowa Małego. Przyznaną dotację w wysokości ponad 1,75 mln zł przeznaczą na termomodernizację 40 budynków jednorodzinnych. Jest umowa, która pozwala na uruchomienie dotacji dla mieszkańców.
 
Zachodniopomorski Program Antysmogowy to inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego. To projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, mieszkańcy składają uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Co ważne, w zachodniopomorskim pilotażu nie obowiązują kryteria dochodowe dla mieszkańców.
 
Kolejną umowę gwarantującą przekazanie dotacji z ZPA podpisał we wtorek, 3 stycznia 2023 r. marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz wójt Mariusz Sira. Gmina ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego otrzyma 1,75 mln zł dotacji. Poziom dofinansowania to prawie 90% kosztów całego przedsięwzięcia. – Cieszę się, że mieszkańcy będą mogli skorzystać z takiej możliwości. To wysokie dofinansowanie – podkreślał podczas spotkania   wójt gminy, Mariusz Sira.
 
– Dzięki przyznanemu dofinansowaniu ze środków unijnych 40 budynków jednorodzinnych z terenu Gminy Radowo Małe zostanie poddanych termomodernizacji – wyjaśnia marszałek województwa Olgierd Geblewicz.
 
W skład działań termomodernizacyjnych będą wchodziły także zadania obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez: podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego lub zainstalowanie innych niskoemisyjnych rodzajów źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii. Efektem zmiany sposobów ogrzewania będzie trwałe ograniczenie emisji  gazów cieplarnianych na poziomie 217,05 CO2 oraz spadek emisji pyłów w wysokości 0,24 Mg/rok.
 
Wszystkie informacje dot. szczegółów pozyskania przez mieszkańców dofinansowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy.
 
Projekt „Zachodniopomorski Program Antysmogowy w Gminie Radowo Małe – termomodernizacja budynków mieszkalnych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza " jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych - Zachodniopomorski Program Antysmogowy. 
 
W ramach programu  zostało podpisanych już 25 umów na kwotę ponad 32,86 miliona zł.