Wyremontowane pomieszczenia RCK w Wałczu.
Mieszkańcy powiatu wałeckiego już blisko 300 razy skorzystali z usług Regionalnego Centrum Kryzysowego, które oferuje bezpłatną pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej. Kadra pracuje w punkcie przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, ale w razie potrzeby jest też  mobilna. Wsparcie udzielane jest wtedy w miejscu zdarzenia bądź zamieszkania.
 
We wtorek, 4 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie w RCK przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu, podczas została zaprezentowana oferta punktu oraz wyremontowane pomieszczenia. W wydarzeniu uczestniczyli m.in.: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska, Starosta Wałecki Jan Wankiewicz oraz dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego WZ Dorota Rybarska-Jarosz.
 
– Razem z naszymi partnerami udało nam się stworzyć sieć stacjonarnych punktów, w których każdy, kto znajdzie się w trudnej sytuacji życiowej otrzyma niezbędną pomoc. Centra są też mobilne i w razie potrzeby udzielają wsparcia w miejscu zdarzenia lub zamieszkania. Co jest bardzo ważne – o pomoc może zwrócić się każdy, bez skierowania od lekarza. Teraz w województwie działa sześć takich punków, ale w przyszłej perspektywie finansowej będziemy zabiegać o środki na powołanie kolejnych Regionalnych Centrów Kryzysowych  – mówi Członkini Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Regionalne Centra Kryzysowe są częścią większego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  Urzędu Marszałkowskiego (lider) wspólnie z sześcioma powiatami: Drawskim, Kołobrzeskim, Myśliborskim, Stargardzkim, Świdwińskim, Wałeckim.
 
–  Jako społeczność regionu w ostatnich latach niejednokrotnie doświadczyliśmy wielu traum [tragiczny pożar  w escape roomie w Koszalinie, wypadek na A6 pod Szczecinem]. Tego typu zdarzenia pokazały nam, że warto wypracować system wsparcia w „tle działań służb ratunkowych”.  Zastanawialiśmy się jak stworzyć takie zielone pogotowie nadziei, które odpowie na kryzysy emocjonalne mieszkańców w „gorącej godzinie”. Tworząc te punkty korzystaliśmy z doświadczeń polskich i europejskich – podkreśla dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego  Dorota Rybarska-Jarosz.
 
RCK przy al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu to jeden z sześciu takich punktów na mapie Pomorza Zachodniego. Pozostałe działają w: Kołobrzegu, Świdwinie, Stargardzie, Myśliborzu i Drawsku Pomorskim. W tych punkach osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły,Do otrzymają odpowiednie wsparcie. Sytuację taką może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym.
 
–  Do  końca 2021 roku punkty RCK udzieliły wsparcia ponad 1500 osobom. Usługi świadczone były przez m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów. Odbywały się wizyty stacjonarne w punktach RCK oraz wizyty w miejscu pobytu osoby wymagającej wsparcia Zespołów Mobilnych. Prowadzona była też działalność Kubów Samopomocy oraz udzielane były informacje i konsultacje telefoniczne – wylicza Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
 
Kadra wałeckiego punktu liczy 13 osób. To m.in.: psycholog, pedagog, terapeuci. W ramach projektu i pracy w RCK-ach, oprócz wsparcia psychologicznego, zaplanowano też  animowanie i prowadzenie klubów samopomocy, grup samopomocy, grup wsparcia wraz z realizowanymi warsztatami i tematycznymi. Organizowane są też szkolenia i tematyczne warsztaty  dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego.
  • RCK w Wałczu  działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00.
  • Kontakt telefoniczny: 720 82 65 00, 673 450 537.
  • Koordynatorem punktu RCK w Wałczu jest Katarzyna Wierzbińska (psycholog) - rck.walcz@gmail.com, k.wierzbinska@pcprwalcz.pl.
Powiat Wałecki na realizację powierzonych zadań otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 3 mln zł.
 
Projekt finansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.