W dniach 8-9 listopada 2012 r. w Szczecinie odbyło się coroczne spotkanie Instytucji Zarządzającej RPO WZ, której rolę pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Spotkanie, przede wszystkim, miało na celu:
 
1) ocenę postępów w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem lat 2011 i 2012) – pierwszego dnia;
2) przedstawienie założeń Komisji Europejskiej dla perspektywy finansowej 2014-2020 oraz omówienie wstępnych oczekiwań Samorządu Województwa względem nowego okresu programowania – drugiego dnia.
 
W związku z tym, że podczas drugiego dnia spotkania Komisja Europejska prezentowała założenia tzw. „Position Paper Poland”, czyli dokumentu określającego kierunki wykorzystywania przez Polskę funduszy unijnych w latach 2014-2020, który będzie stanowić podstawę mandatu negocjacyjnego Komisji do zawarcia z naszym krajem Umowy Partnerstwa, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego postanowił umożliwić szerszemu gronu odbiorców zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej w tym zakresie.
 
W tym celu w dniu 9 listopada 2012 r., w Sali Anny Jagiellonki na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, odbyła się konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz reprezentanci środowiska akademickiego z województwa zachodniopomorskiego.
 
Przedstawiciele Komisji Europejskiej, pan Pascal Boijmans, Zastępca Dyrektora Wydziału w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego oraz pan Aurelio Cecilio, Dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia przedstawili m.in. główne cele dla Polski wynikające ze strategii Europa 2020 oraz wyzwania stojące przed naszym krajem w czterech obszarach, które jednocześnie stanowią cztery priorytety dla finansowania w Polsce:
 
1. Nowoczesna infrastruktura sieciowa dla wzrostu i zatrudnienia (w tym transportowa, internetu szerokopasmowego, energetyczna),
2. Biznes przyjazny innowacjom,
3. Zwiększenie udziału w rynku pracy poprzez wzmocnienie zatrudnienia, włączenie społeczne i politykę edukacyjną
4. Gospodarka przyjazna środowisku i efektywna energetycznie.
 
Następnie każdy z priorytetów został szczegółowo omówiony w powiązaniu z jedenastoma celami tematycznymi wynikającymi z projektu rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w zakresie wdrażania funduszy unijnych.
 
Zapraszamy do zapoznania się z całą prezentacją Komisji Europejskiej, którą znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki

application/vnd.ms-powerpoint
Position paper - wersja EN

Position paper - wersja EN

485.5 KB
application/vnd.ms-powerpoint
Position paper - wersja PL

Position paper - wersja PL

513.5 KB