Komisja Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego przyjęła w środę 11 lipca 2012 projekt sprawozdania w sprawie rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2014 – 2020.
 
Przyjęte stanowisko będzie punktem wyjścia do negocjacji pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją Europejską dotyczących ostatecznego kształtu rozporządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Europejskiego w następnej perspektywie finansowej UE.
 
Wśród najważniejszych propozycji Parlamentu Europejskiego można wymienić:

  • rozszerzenie zakresu wsparcia EFRR o infrastrukturę kulturalną, sportowa i turystyczna,
  • uelastycznienie zasady koncentracji tematycznej poprzez wprowadzenie kolejnego celu tematycznego, tj.: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • zmniejszenie z 50 % do 40 % alokacji krajowej EFRR, która obowiązkowa ma być przeznaczona na cele objęte koncentracją tematyczną (dotyczy regionów słabiej rozwiniętych),
  • zwiększenie obowiązkowej alokacji środków na cel 9 wspieranie włączenia społecznego i walkę z ubóstwem, z co najmniej 6% na 10 % alokacji krajowej EFRR.

 
Zapraszamy do zapoznania się z projektem sprawozdania PE dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących EFRR

Załączniki

application/pdf
Projekt sprawozdania PE dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących EFRR

Projekt sprawozdania PE dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących EFRR

266.46 KB