Prawie 10 km nowych tras rowerowych na północy regionu. Inwestycja Gminy Karlino z unijną pomocą
Dwa nowe odcinki tras rowerowych zamierza jeszcze w bieżącej perspektywie unijnej wybudować Gmina Karlino. To blisko 10 km infrastruktury dla cyklistów prowadzącej z Mierzyna do styku z drogą wojewódzką nr 163 oraz z Czerwięcina w kierunku Lubiechowa. Inwestycja otrzyma unijne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. We wtorek, 25 maja 2021 roku w Karlinie, wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz burmistrz Waldemar Miśko podpisali umowę, która gwarantuje dofinansowanie przedsięwzięcia.
 
Inwestycja obejmuje trzy powiązane ze sobą etapy. To: budowa blisko 7 km drogi rowerowej na odcinku od granicy gmin Karlina z Dygowem przez Mierzyn i Daszewo, do DW nr 163, budowa prawie 3 km drogi rowerowej na odcinku od granicy gmin Karlino i Dygowo do istniejącej trasy w Lubiechowie oraz stworzenie obiektu Bike&Ride w Karlinie przy ul. Dworcowej ze stanowiskami postojowymi, wiatą, ławkami, stołami oraz stojakami na rowery. Przedsięwzięcie to nie tylko korzyści dla cyklistów. To także korzyści dla środowiska naturalnego w postaci ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
 
– Jako samorząd województwa realzujemy największy w Europie projekt sieci tras dla cyklistów. To 4 główne drogi gwarantujące przejazd ponad 1000 km bez zsiadania z roweru i 12 transportowych korytarzy. Oprócz tego stawiamy także na lokalne pętle, które znacząco wzbogacą nasze przedsięwzięcie. Odcinki, które powstaną w gminie Karlino taką rolę właśnie spełnią, z  czego jestem bardzo zadowolony – mówił wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
W sumie budowa około 10 km tras będzie kosztowała Gminę Karlino 7,5 mln zł. Prawie 4 mln zł stanowić będzie unijna dotacja, którą przekaże Urząd Marszałkowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Nowa infrastruktura ma powstać najpóźniej do września 2023 roku.
 
– Te dwa odcinki ścieżek są bardzo ważne, bo uzupełniają lokalną infrastrukturę rowerową i łączą się z korytarzami transportowymi sieci głównych tras dla cyklistów budowanych przez samorząd województwa. Rozpoczęliśmy realizację projektu. Aktualnie prowadzone jest postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy – powiedział burmistrz Waldemar Miśko.
 
Projekt wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego”