Powstanie farma fotowoltaiczna w gminie Polanów.
Spora inwestycja związana z odnawialnymi źródłami energii  szykuje się w Chociminie w gminie Polanów. Tamtejsza firma, działająca w sektorze sanitarnym i energetycznym, zbuduje instalację fotowoltaiczną o mocy 2 MW. Otrzyma na ten cel ponad 1,7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W piątek, 29 stycznia 2021 r. została zawarta umowa. Podpis na dokumentach złożyli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj oraz właściciel spółki „TECH-GAS” Wojciech Piasecki. W spotkaniu uczestniczyła burmistrz Białogardu Emilia Bury.
 
W realizacji inwestycji pomogą środki Regionalnego Programu Operacyjnego WZ zarezerwowane na projekty wspierające gospodarkę niskoemisyjną.
 
– To dla nas bardzo ważne projekty, ponieważ to inwestycja w klimat, a więc naszą przyszłość. Cieszę się, że po środki unijne sięgają zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne przedsiębiorstwa. Do tej pory z  działania 2.10, z którego firma pozyskała wsparcie,   przeprowadziliśmy  trzy nabory projektów. Beneficjentom udało się zakończyć 135 przedsięwzięć, kolejne są w trakcie realizacji. Ze środków Unii Europejskiej na zwiększanie wykorzystania źródeł odnawialnych w tym działaniu przyznaliśmy ponad   357 mln zł. To niebagatelna kwota – wylicza Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj.
 
Firma  „TECH-GAS” planuje wykonać instalację o mocy 2 MW, która zlokalizowana będzie w miejscowości Chocimino w gm. Polanów. Energia będzie w całości sprzedawana do krajowej sieci elektroenergetycznej.
 
– Inwestycja pozwoli nam wkroczyć w następny segment gospodarki, jakim jest energetyka w szeroko rozumianym kontekście – mówi  Wojciech Piasecki, właściciel "Tech-Gas" S.C i zapowiada, że jego firma planuje kolejne działania w tym obszarze.
 
Nowa instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 4819 sztuk paneli monokrystalicznych o mocy minimalnej 415 Wp każdy, zamontowanych na systemowej konstrukcji wsporczej stołów fotowoltaicznych, falowników wraz towarzyszącą infrastrukturą. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmniejszenie ilości emisji CO2 o 1 618,79 tony/rok.
 
Koszt całkowity projektu  to 5,3 mln zł, koszty kwalifikowane wyniosą ponad 2,6 mln zł, dofinansowanie  zaś 1,7 mln zł.
 
Prace powinny zakończyć się do września 2021 r.