Członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska (w środku) podpisała z starostą wałeckim Bogdanem Wankiewiczem umowę o wsparcie remontu drogi powiatowej z Piecnika do granic miejscowości Próchnowo.
Łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, większa mobilność regionalna, a także poprawa bezpieczeństwa kierowców – to główne założenia zaplanowanej w 2021 roku modernizacji dróg zarządzanych przez Powiat Wałecki. W styczniu br. Urząd Marszałkowski przyznał Starostwu w Wałczu 3 mln zł unijnego wsparcia na przebudowę infrastruktury transportowej w gminie Mirosławiec. W środę, 5 maja podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji. Podpisy na dokumencie złożyli starosta Bogdan Wankiewicz i członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Za fundusze Unii Europejskiej zmodernizowane zostaną 3 km drogi powiatowej 2310Z. Chodzi o odcinek z Piecnika do granic miejscowości Próchnowo. Inwestycja obejmuje roboty pomiarowe, prace rozbiórkowe, wykonanie nasypów i wykopów, poszerzenie oraz wymianę nawierzchni, przebudowę zjazdów i chodników, a także oznakowanie trasy i montaż na niej urządzeń bezpieczeństwa. Po zmianach infrastruktura transportowa przystosowana będzie do ruchu pojazdów o nacisku do 11,5 tony.
 
Koszt remontu drogi wyceniono na ponad 5 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 3 mln zł. Realizację projektu rozpoczęto pod koniec października 2020 roku. Roboty mają zakończyć się w grudniu br. Starostwo Powiatowe w Wałczu przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na modernizację trasy.
 
– Drogi powiatowe wymagają modernizacji. To inwestycje czasochłonne i kosztowne. Dobrze, że z pomocą przychodzą eurofundusze. Powiat Wałecki jest jednym z kilkunastu samorządów, które z unijnym wsparciem zdecydowały się poprawić lokalną infrastrukturę drogową – powiedziała członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.
 
Inwestycja wpisuje się założenia 5 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Zrównoważony transport”, działanie 5.4  „Budowa i przebudowa dróg powiatowych”. Alokacja środków na to działanie w obecnej perspektywie unijnej wyniosła prawie 54 mln zł. Do tej pory przyznano wsparcie w wysokości prawie 40 mln zł. Projekt Starostwa w Wałczu jest 1 z 13, które skorzystało jak dotąd z unijnej pomocy na zmiany w infrastrukturze transportowej o charakterze powiatowym. M.in. dzięki tym środkom zakończyła się przebudowa dróg powiatowych 3514Z na odcinku Borkowice-Dobrzyca czy 3523Z na odcinku Popowo-Dobre prowadzone przez Powiat Koszaliński. Powiat Stargardzki zmodernizował drogę 1704Z od węzła Stargard Zachód w drodze krajowej S10 do skrzyżowania z drogą do Lipnika, a Powiat Świdwiński wyremontował ulice Kombatantów Polskich oraz Wojska Polskiego. Ponadto podpisane zostały umowy przyznające dofinansowanie dla Powiatu Gryfińskiego na przebudowę ulicy 1 Maja w Gryfinie, dla Powiatu Sławieńskiego na remont drogi powiatowej 3720Z na odcinku Karwice-Smardzewo-Ostrowiec, a także dla Powiatu Szczecineckiego na pierwszy etap poprawy stanu drogi 1294Z na odcinku Szczecinek – Żółtnica do miejscowości Buczek.