Poprawią się warunki mieszkaniowe w kolejnych budynkach w Barlinku
Poprawią się warunki mieszkaniowe w kolejnych budynkach w Barlinku. Z zastrzykiem eurofunduszy spółdzielnia mieszkaniowa Piast przeprowadzi m.in. termomodernizację przy ul. Stodolnej i Długiej. W czwartek, 28 października 2021 roku podpisana została umowa o wsparcie inwestycji. Sygnatariuszami porozumienia byli marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz prezes Cezary Krzyżanowski.
 
Modernizacją energetyczną objętych zostanie w sumie 5 budynków. To obiekty przy ul. Stodolnej 1,2,3,7 oraz ul. Długiej 10. Wszystkie budynki ujęte zostały w Lokalnym Planie Rewitalizacji.
 
– Rewitalizacja ma różne wymiary. Drugie, lepsze życie otrzymuje bowiem nie tylko infrastruktura użyteczności publicznej czy budynki zabytkowe, ale także bloki mieszkalne. W perspektywie unijnej 2014-2020 wsparliśmy około 100 takich projektów. Z funduszy unijnych przyznaliśmy beneficjentom pomoc w wysokości ponad 200 mln zł – zaznaczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz. 
 
W budynkach przy ul. Stodolnej 1,2,3 oraz Długiej 10 ocieplone będą ściany zewnętrzne oraz wymienione zostaną okna piwniczne i oświetlenie. Przedsięwzięcie, realizowane przez liczącą ponad 1700 lokali barlinecką spółdzielnię Piast, uwzględnia również przeprowadzoną wymianę zaworów termostatycznych i podpionowych pod adresami  Stodolna 3 i 7, jak i Długa 10.
 
– To drugi nasz projekt z unijnym dofinansowaniem. Ten jest jednak większy od poprzedniego. Beneficjentami pozytywnych zmian będzie w sumie 350 lokali, z czego termomodernizacja dotyczy 280 lokali – podkreślił prezes SM Piast Barlinek Cezary Krzyżanowski.
 
Koszt całkowity inwestycji oszacowano na 6,2 mln zł. Urząd Marszałkowski z puli unijnej przeznaczy dla SM Piast 2,3 mln zł. Efekt zmian powinniśmy poznać najpóźniej do listopada 2023 roku.
 
Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.