Pomorze Zachodnie docenione w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2023”

Pomorze Zachodnie wyróżnione w konkursie „Innowacyjny Samorząd 2023”. Województwo Zachodniopomorskie zostało docenione za stworzenie – we współpracy z ośmioma zachodniopomorskimi powiatami – „Regionalnego Pogotowia Kryzysowego”. Do tej pory z pomocy  skorzystało 6 tys. osób w chwili kryzysu życiowego. – To pogotowie nadziei, w którym każdy w chwili kryzysu otrzyma natychmiast, bez skierowania odpowiednie wsparcie – mówiła podczas finału konkursu dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego Dorota Rybarska-Jarosz.

„Innowacyjny Samorząd” to projekt Serwisu Samorządowego PAP, w którym nagradzane są nowatorstwie w skali kraju rozwiązania wdrażane przez JST lub w ich jednostkach organizacyjnych.

W tegorocznej edycji Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego zdobył trzecie miejsce za realizację partnerskiego projektu „Regionalne Pogotowie Kryzysowe”. Wyróżnienie odebrała w piątek, 26 maja 2023 r. w Warszawie dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Dorota Rybarska-Jarosz.

Pomoc w ośmiu bliźniaczych punktach
„Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to projekt partnerski, w którym Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego pełni rolę lidera. Jego głównym celem jest zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności zapewnienie wsparcia z zakresu wczesnej interwencji psychologicznej i psychoedukacji dla osób w trakcie i po kryzysie psychicznym. Realizowany jest od października 2020 r.

Wsparcie oferowane jest przy nadzwyczajnych zdarzeniach i w sytuacjach, gdy dana osoba nie mieści się w systemie, ale potrzebuje odpowiedniej pomocy.

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, po dwóch tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w regionie w 2019 r., wypracował i zaproponował system wsparcia. Uzupełnia on działania służb ratowniczych, ale też jest to odpowiedź na inne sytuacje, jakich doświadczają mieszkańcy regionu, a dla których nie ma wypracowanych, systemowych form pomocy. Sytuacje okresu pandemii pokazały, jak bardzo potrzebne jest w regionie tego typu wsparcie – mówi dyrektor ROPS Urzędu Marszałkowskiego Dorota Rybarska-Jarosz.

Punkty pomocowe – Regionalne Centra Kryzysowe działają w ośmiu zachodniopomorskich powiatach: drawskim, kamieńskim, kołobrzeskim, myśliborskim, sławieńskim, stargardzkim, świdwińskim i wałeckim. Osoby, które doświadczyły nagłego kryzysu emocjonalnego lub go przeżyły, otrzymają w tych punkach odpowiednie wsparcie.

– „Regionalne Pogotowie Kryzysowe” to pilotażowe działanie, które jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy społeczne. Dzięki współpracy z samorządami stworzyliśmy specjalistyczne usługi społeczne dostępne bezpłatnie i bez skierowania. Jako Zarząd Województwa chcielibyśmy, żeby w każdym powiecie powstała co najmniej jedna tego typu placówka. Każdej osobie należna jest pomoc, i każdej osobie należne jest wsparcie w trudnej sytuacji. Cieszę, że nasi zachodniopomorscy samorządowcy chcą w partnerstwie z nami budować takie wsparcie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Wsparcie w „gorącej godzinie kryzysu”

Sytuację kryzysową może spowodować poważny wypadek samochodowy, nagła strata bliskiej osoby, ciężka choroba, pożar, bankructwo firmy. Doświadcza go raz w życiu 1/4 społeczeństwa, ale udzielona w odpowiednim czasie pomoc psychologa lub specjalisty interwencji kryzysowej w wielu przypadkach zapobiega poważnym chorobom i zaburzeniom psychicznym. Tak mówią wieloletnie doświadczenia włoskie i fińskie. I właśnie te wzorce zostały wykorzystane do stworzenia sieci usług środowiskowych w pogotowiu.

Zespół Pierwszego Kontaktu w razie potrzeby działa w miejscu zdarzenia lub pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysu psychologicznego. Punkty wyposażone są w samochody, żeby specjaliści mogli w każdej chwili wyjechać i udzielić pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna. Ma to na celu zabezpieczenie osoby lub rodziny w tzw. „gorącej godzinie kryzysu”.

W RCK-ach zatrudnieni są psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, terapeuci. W razie potrzeby korzystają też z konsultacji np. prawnika, seksuologa, doradcy zawodowego. Po 24 lutego 2022 r. pomoc udzielana była też obywatelom Ukrainy, którzy na Pomorzu Zachodnim znaleźli swój drugim dom. Z takiej pomocy skorzystało 150 uchodźców. Specjaliści reagują też na powstające napięcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi (np. w szkołach).

Dostępna psychoedukacja dla służb i uczniów

Oprócz wsparcia w sytuacjach kryzysowych kadra RCK-ów organizuje szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli zawodów zaufania publicznego (np. urzędy, służba zdrowia, sądownictwo, policja) oraz dla młodzieży z ostatnich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych obejmujące profilaktykę zdrowia psychicznego. Prowadzone są też kluby i grupy samopomocy.– To ważne, ponieważ osoby, po udzieleniu pomocy, nie zostają same, mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, tworzonych według potrzeb i charakterystyki problemów – mówi Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Anna Bańkowska podaje też dane liczbowe dotyczące udzielanego wsparcia. – Do marca 2023 r. z usług wsparcia skorzystało około 6 tys. osób w trakcie i po przebytym kryzysie psychicznym. Natomiast ponad 800 nauczycieli, policjantów, strażaków, strażników miejskich uzyskało wiedzę i umiejętności na temat kryzysu, postępowania w sytuacjach pomocowych, a 1160 uczniów nabyło umiejętności radzenia sobie i pomagania kolegom w kryzysie – wylicza Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Ważna współpraca

Uruchomiono także kooperację międzysektorową w powiatach. Specjaliści z RCK-ów współpracują z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób w kryzysie, takimi jak: Ośrodki Pomocy Społecznej, placówki służby zdrowia, policja, straż miejska, sąd, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe.

Po zakończeniu projektu (wrzesień 2023), działania punktów Regionalnych Centrów Kryzysowych będą kontynuowanie przez powiaty.

Punkty Regionalnych Centrów Kryzysowych, czynne w godzinach 08:00-20:00:

  1. Powiat Drawski - ul. Obrońców Westerplatte 11 w Drawsku Pomorskim, e-mail: rckdrawskopom@wp.pl, telefon kontaktowy: 733 100 663
  2. Powiat Kołobrzeski - ul. Artura Grottgera 11 w Kołobrzegu, e-mail: pcpr@kolobrzeg.powiat.pl, telefon kontaktowy: 94 310 80 20, 943108021, 94 310 80 22, 943108024
  3. Powiat Myśliborski - ul. Spokojna 13 w Myśliborzu, e-mail: rck@pcprmysliborz.pl, telefon kontaktowy: 669 606 604
  4. Powiat Stargardzki - ul. Składowa 2a w Stargardzie, e-mail: rck@powiatstargardzki.pl, telefon kontaktowy: 531 248 692, 531 248 496
  5. Powiat Świdwiński - ul. Wojska Polskiego 27 w Świdwinie, e-mail: rck@pcprpolczynzdroj.pl, telefon kontaktowy: 531 572 825
  6. Powiat Wałecki - al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 w Wałczu, e-mail: rck.walcz@gmail.com, telefon kontaktowy:720 82 65 00,
  7. Powiat Kamieński – ul. Szpitalna 10 w Kamień Pomorski,
  8. Powiat Sławieński – ul. Stefanii Sempołowskiej 2c w Sławnie.

Unijne wsparcie

Budżet projektu to blisko 24 mln zł, z czego ponad 21 mln zł to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym).

Więcej informacji: https://rops.wzp.pl/pomoc-i-doradztwo/projekt-regionalne-pogotowie-kryzysowe

Projekt koordynuje Katarzyna Giebas-Garczyńska z Biura Projektów Społecznych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.