21 stycznia w Szczecinie odbędzie spotkanie poświęcone prezentacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, dedykowane przedstawicielom organizacji pozarządowych z terenu Pomorza Zachodniego
Spotkanie jest elementem procesu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego w latach 2014-2020 do regionu trafi 6,7 miliarda złotych. Celem konsultacji jest zebranie uwag i komentarzy do przyjętych w projekcie Programu założeń. W trakcie spotkania konsultacyjnego każdy zainteresowany będzie mógł podzielić się z autorami projektu swoją opinią na temat zapisanych w nim kierunków wydatkowania unijnych miliardów.
 
Spotkanie odbędzie się: 
 
w Szczecinie – 21 stycznia 2014 roku o godzinie 16.00 w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego przy ul. Adama Mickiewicza 41.
 
Konsultacje prowadzone są również w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej projekt Programu oraz formularz zgłaszania uwag. By podzielić się z Samorządem Województwa swoimi uwagami, pomysłami i komentarzami wystarczy wypełniony formularz przesłać na adres e-mail: konsultacjerpo@wzp.pl .
 
Konsultacje projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 trwają będą do 27 stycznia 2014 r. Po ich zakończeniu opracowany zostanie raport z konsultacji, odnoszący się do wszystkich zgłoszonych w trakcie konsultacji uwag oraz sposobu ich przełożenia na kształt projektu Regionalnego Programu Operacyjnego. Raport zostanie upubliczniony, a projekt Programu przekazany do Komisji Europejskiej, co uruchomi formalny proces negocjacji.

Załączniki

application/pdf
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014- 2020 - projekt

3.66 MB
application/msword
Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

Formularz zgłaszania uwag do dokumentu

242.5 KB