Kwestie dotyczące roli transportu rowerowego oraz tworzenie przyjaznej infrastruktury dla cyklistów zdominowały konferencję pn. „Rowerowe Przyspieszenie - transport miejski i rowerowy w perspektywie finansowej UE 2014-2020”. Konferencja odbyła się w 27 maja br. w „Park Hotel” w Szczecinie. Uroczystego otwarcia wydarzenia dokonał Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Tematyka konferencji nie została wybrana przypadkowo. W jej trakcie poruszano najbardziej istotne problemy transportu rowerowego dotykające miłośników dwóch kółek.
 
- To niesamowite jak kilka kilogramów - głównie metalu - zwane rowerem znacząco zmieniło w świadomości nas wszystkich postrzeganie ruchu drogowego. Jeszcze kilka lat temu ci, co jeździli rowerami, uważani byli za niemodnych, a dziś przyśpieszenie rowerowe jest na tyle widoczne, że to właśnie poruszanie samochodem staje się coraz bardziej passe - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
– To dopiero początek rowerowej rewolucji w Polsce. Rower urasta do rangi symbolu zmieniającego się stylu życia i przyzwyczajeń. To również symbol nadawania przestrzeniom miejskim nowego wymiaru. Zdarza się, że władze niektórych miast europejskich biorą pod uwagę, aby ze względu na ruch rowerowy przerabiać drogi rowerowe na autostrady rowerowe. Być może to niedaleka przyszłość, która czeka i nas – stwierdził Olgierd Geblewicz.
 
Uczestnicy próbowali znaleźć odpowiedzi na pytania, czym jest transport zrównoważony i jaką odgrywa rolę w kształtowaniu przestrzeni miejskiej, w oparciu o kilka modelowych przykładów, w tym Gdańska, Torunia, hiszpańskiej Sevilli czy fińskiego Oulu oraz poszukiwali szans na inwestycje w tworzeniu przyjaznej transportowi rowerowemu infrastruktury w nowej perspektywie unijnej w latach 2014-2020.
 
- Wierzymy, że konferencja przełoży się na działania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, którzy zrealizują pomysły dla dobra przeciętnego rowerzysty. Dzięki zmianom na rzecz transportu rowerowego, zmniejsza się transport samochodowy, co skutkuje większą przyjemnością życia w mieście. Aby tak się stało musi powstać infrastruktura, której sami rowerzyści sobie nie stworzą - mówił Bartosz Skórzewski, Prezes Stowarzyszenia „Rowerowy Szczecin” i aktywny rowerzysta.
 
Zaprezentowano zarówno polskie, jak i zagraniczne miasta, które sukcesywnie wspierają transport rowerowy, rozbudowując układ tras rowerowych oraz dobrze nimi zarządzają.
 
- Chciałam skorzystać z doświadczenia innych polskich miast i przekonać się jak sobie radzą z tematem transportu rowerowego - powiedziała Wójt Gminy Dobra Teresa Dera. – Zmiana infrastruktury rowerowej jest mojej gminie bardzo potrzebna, chociażby ze względu na przygraniczne położenie i bliskość Szczecina – dodałaTeresa Dera.
 
Wiedzą i praktyką w zakresie transportu rowerowego podzielili się z gośćmi konferencji m.in. dr Michał Beim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Barbara Pujdak z Biura Rozwoju Gdańska oraz Marcin Jackowski ze stowarzyszenia „Zielone Mazowsze”.
 
Konferencja była również formą konsultacji społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 i była zaplanowana jako jedno ze spotkań z wybranymi grupami reprezentującymi beneficjentów w celu skonsultowania kształtu powstającego obecnie programu regionalnego.
 
- Jesteśmy w przededniu nowej perspektywy finansowej UE. Wiemy, że możemy liczyć na ogromne środki, ale ich wydatkowanie będzie znacząco obwarowane. Jedną z przestrzeni możliwej do uzyskania dofinansowania będzie transport zrównoważony. Oznacza to, że w perspektywie unijnej 2020 znajdą się środki na wspieranie programów związanych z transportem rowerowym – zaznaczył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Zorganizowane wydarzenie jest pierwszą częścią corocznego przedsięwzięcia zwanego „Świętem Cyklicznym”. Udział w nim weźmie blisko 4 tysiące rowerzystów. Jego czwarta edycja składać się będzie jeszcze z trzech części: Zjazdu Gwiaździstego rowerzystów z Województwa Zachodniopomorskiego i Niemiec do Szczecina, Wielkiego Przejazdu Rowerowego ulicami miasta oraz Pikniku Rowerowego, który odbędzie się 9 czerwca br. na Jasnych Błoniach.