Stronę Samorządu Województwa reprezentował marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska (II od lewej). Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożyła wójt Bernadeta Borkowska (I po prawej).
Gmina Ustronie Morskie planuje wspólnie z Gminą Dygowo budowę 5-kilometrowej drogi rowerowej. Projekt zakłada, że przebiegać będzie ona przez miejscowości Kukinia, Stojkowo i Dygowo. W realizacji inwestycji ma pomóc dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Jest umowa gwarantująca przekazanie dotacji wynoszącej 2 mln zł.
 
Gmina Ustronie Morskie ma projekt i jest przed ogłoszeniem przetargu na realizację inwestycji. Jednak od jego rozstrzygnięcia zależeć będzie powodzenie inwestycji. A jakie są plany?
 

Droga ma stanowić alternatywę dla auta. Korzystać z niej będą głównie osoby dojeżdżające do pracy, do pobliskich zakładów czy na dworzec w Dygowie. W jego pobliżu ma powstać też zadaszenie z wyznaczonymi 10 stanowiskami postojowymi.

W realizacji inwestycji ma pomóc dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek, 27 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie została zawarta umowa gwarantująca przekazanie unijnego wsparcia. Stronę Samorządu Województwa reprezentował marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz Członkini Zarządu Anna Bańkowska. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożyła wójt Bernadeta Borkowska. Na spotkaniu obecny był też wójt Dygowa Grzegorz Starczyk.
 
Koszt całkowity projektu oszacowano na prawie 4 mln zł.
 
– Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami konsekwentnie rozbudowujemy sieć tras rowerowych. To nasz regionalny produkt turystyczny. Cieszę się, że w planach są kolejne inwestycje, mimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz na rynku wykonawczym  – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.
 
Długość drogi rowerowej przypadającej na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosić ma 1,9 km. Natomiast na terenie Gminy Dygowo – 3,1 km.
 
Projekt realizowany będzie w ramach 2 Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna (Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego).