W Dzienniku Urzędowym UE z dnia 27 lipca 2012 opublikowane zostały m.in. opinie Komitetu Regionów dotyczące projektów rozporządzeń dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej zadaniem Komitetu Regionów jest wyrażanie opinii na temat projektów aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej.
 
Komitet składa się z 344 przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych z państw UE. Polskę reprezentuje czterdziestu członków. Jednym z nich jest Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
 
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z opiniami Komitetu Regionów dotyczącymi projektów rozporządzeń dotyczących nowej perspektywy polityki spójności UE

Załączniki

application/pdf
Opinia Komitetu Regionów „Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie EFRR”

Opinia Komitetu Regionów „Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie EFRR”

925.45 KB
application/pdf
Opinia Komitetu Regionów „Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego”

Opinia Komitetu Regionów „Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego”

882.62 KB