Trwają rozmowy dot. nowej perspektywy finansowej. Na zdjęciu marszałek Olgierd Geblewicz.
Trwają rozmowy dotyczące nowej perspektywy i ostatecznej wysokości budżetu programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego (dawne RPO WZ). W środę, 29 grudnia 2021 r. odbyło się w tej sprawie spotkanie marszałka województwa Olgierda Geblewicza i ministra Grzegorza Pudy w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
 
Spotkanie w Warszawie było efektem złożonej w sierpniu przez Województwo Zachodniopomorskie skargi do Komisji Europejskiej dot. podziału   funduszy z polityki spójności na lata 2021-2027, zwłaszcza z tzw. rezerwy programowej. Zarząd Województwa zaznaczył w niej, że w jego ocenie podział środków  odbywał się z naruszeniem  podstawowych zasad Unii Europejskiej. W efekcie Pomorze Zachodnie poniosło stratę wynoszącą co najmniej sto mln euro. KE wezwała do dalszych rozmów.
 
Przypomnijmy, po zastosowanych przez MFiPR krzywdzących dla Pomorza Zachodniego korekt tzw. rezerwy programowej region stracił 103 mln euro. Odebranie województwu eurofundusze miały być przeznaczone na dalszy rozwój obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym dużej mierze dawnych terenów popegeerowskich. Marszałek województwa niejednokrotnie podkreślał, że część Pomorza Zachodniego mierzy się z takimi samymi problemami, co gminy Polski wschodniej, ale nie może korzystać z dodatkowych narzędzi wsparcia (np. Program Polska Wschodnia). Wskazywał, że Zachodniopomorskie zajmuje m.in. trzecie miejsce w Polsce pod względem odsetka powierzchni gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i czwarte: pod względem odsetka gmin zagrożonych trwałą marginalizacją i pod względem odsetka ludności w gminach zagrożonych marginalizacją. Dlatego w ocenie Samorządu Województwa kształt przyszłego programu wymaga korekt i mocniejszego wsparcia, m.in. dawnych obszarów popegeerowskich.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz podczas spotkania w Warszawie z ministrem Grzegorzem Pudą wskazywał także na inne ważne zagadnienia dla województwa zachodniopomorskiego w nowej perspektywie.  Jest także zainteresowany gwarancją finansowania w regionie dodatkowych inwestycji ze środków centralnych.
 
Spotkanie w ministerstwie będzie kontynuowane w trybie roboczym w kolejnych tygodniach.