Gmina Gościno pozyskała ponad 1,5 mln zł dofinansowania ze specjalnej puli unijnych środków. Przyznane eurofundusze mają pomóc w przeprowadzeniu termomodernizacji 28 budynków mieszkalnych. W czwartek, 7 lipca 2022 r. Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska zawarła umowę z programu REACT-EU. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożył burmistrz Marian Sieradzki.
 
Gmina Gościno pozyskała dotację  ze specjalnego programu dotacji pochodzących ze środków REACT-EU, a więc przeznaczonych na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. Dzięki nim m.in. projekty, które do tej pory znajdowały się na liście rezerwowej w Zachodniopomorskim Programie Antysmogowym, otrzymały szansę na realizację.
 
Przyznana dotacja dla Gminy Gościno to 100% wnioskowanej przez beneficjenta kwoty i wynosi 1 514 550 zł. Środki te zostaną przeznaczone na przeprowadzenie termomodernizacji w 28 budynkach jednorodzinnych.
 
W skład działań termomodernizacyjnych będą wchodziły także zadania obejmujące trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym poprzez: podłączenie do sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego lub zainstalowanie innych niskoemisyjnych rodzajów źródeł ciepła opartych na odnawialnych źródłach energii. Wymiana źródeł ciepła przeprowadzona zostanie wyłącznie w budynkach mieszkalnych spełniających minimalne wymogi w zakresie efektywności energetycznej (wskaźnik EPH+W wynoszący dla danego budynku nie więcej niż 150 kWh/m2 na rok). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku w wykonanych zostanie 28 audytów  energetycznych.
 
Mieszkańcy będą mieli możliwość uzyskania grantu w wysokości 25 000 zł lub 50 000 zł  na termomodernizację (częściową i pełną) budynku objętego projektem.
– Dotychczas w ramach działań dotyczących termomodernizacji budynków jednorodzinnych z jednoczesną wyminą  źródeł ciepła zostało podpisanych 26 umów z gminami na łączną kwotę dofinansowania przekraczającą 36,6 mln zł. Projekty te były realizowane w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego – wyjaśnia Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. 
   
Wszystkie informacje dotyczące przystąpienia do projektu będą dostępne na stronie beneficjenta, Gminy Gościno.
 
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.