W związku z zakończeniem oceny projektów w ramach IV rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-006/19, informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 459/20 z dnia 1 kwietnia 2020 r. zatwierdził listę ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.