W związku z zakończeniem oceny projektów złożonych w ramach I rundy naboru nr RPZP.01.01.00-IZ.00-32-007/19 informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 20/20 z dnia 14 stycznia 2020 r. zatwierdził listy ocenionych projektów i podjął decyzję o dofinansowaniu wszystkich projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów.