PRZEDSIĘBIORCO, SAMORZĄDOWCU, NAUKOWCU
 
Nowy budżet UE na lata 2014-2020 to nowe szanse, ale i wyzwania stojące przed Naszym Regionem.
 
Chcesz dowiedzieć się, co wyróżnia Nasz Region na tle Europy?
Interesuje Cię przeznaczenie środków unijnych?
 
Przyjdź na konferencję
 
Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje
 
1 marca 2013 r. o godz. 10.00
Teatr Polski w Szczecinie, ul. Swarożyca 5
 
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą zapraszają do udziału w konferencji przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek naukowych, uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu.
 
Urząd Marszałkowski, jako koordynator procesu przygotowania województwa do nowej perspektywy finansowej zaprasza do wzięcia udziału w konferencji prezentującej priorytetowe obszary wsparcia ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, do zaprogramowania której niezbędne jest określenie regionalnych i inteligentnych specjalizacji. Na poziomie regionalnym wsparcie dotyczyć będzie głównie obszarów zidentyfikowanych w ramach inteligentnych specjalizacji, od wyznaczenia których zależeć będzie dystrybucja środków.
 
Inteligentne specjalizacje można określić jako obszary stanowiące o wyjątkowości (specjalizacji) danego regionu, wykorzystujące jego specyficzne cechy i uwarunkowania.
 
Podstawowym celem konferencji jest poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat koncepcji inteligentnych specjalizacji dla Pomorza Zachodniego.
 
Podczas Konferencji przedstawimy:
I Blok tematyczny poświęcony założeniom dotyczącym nowej perspektywy finansowej oraz roli, jaką odgrywać w niej będzie koncepcja inteligentnych specjalizacji. Wskazane zostaną również specjalizacje wyznaczone dla Województwa Zachodniopomorskiego.
II Blok tematyczny, podczas którego zaprezentowany zostanie praktyczny wymiar inteligentnych specjalizacji, m.in. wykorzystanie zasobów województwa, potencjału naukowego, a także inicjatyw klastrowych jako elementu identyfikacji obszarów priorytetowych.

Załączniki

application/pdf
Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje - agenda

Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje - agenda

587.28 KB