Gmina Gryfino coraz lepiej skomunikowana rowerowo
Sieć ścieżek rowerowych w gminie Gryfino nie tylko gęstnieje, ale staje się coraz bardziej spójna. Jeszcze w tym roku cykliści skorzystają z infrastruktury, która powstanie na odcinku Gryfino-Wełtyń. Inwestycji z pomocą przychodzą fundusze unijne. Zagwarantuje je umowa, którą w czwartek,15 lipca 2021 roku podpisał w Gryfinie burmistrz Mieczysław Sawaryn oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz. Towarzyszyła im wicestarosta gryfińska Ewa Dudar.
 
Rowerowa inwestycja z Gryfina do Wełtynia to element większego, bliźniaczego projektu. W kwietniu br. Urząd Marszałkowski przyznał bowiem prawie 4 mln zł unijnego dofinansowania na ponad 5 km trasy prowadzącej z Wełtynia do Gardna. Dzięki temu – wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 120 – na dwóch kółkach będzie można pokonać znacznie dłuższy odcinek.
 
– Sieć tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim gęstnieje. Jestem z tego dumny, bo tworzymy jeden z największych projektów dla cyklistów w Polsce. Do użytku oddawane są nowe drogi, sporo z nich jest w trakcie budowy, a część w niedługim czasie jeszcze powstanie. Włodarze innych polskich regionów chcą iść  w zachodniopomorskie ślady – podkreślił marszałek Olgierd Geblewicz. – Mnie jako rowerzystę gryfińska inwestycje bardzo cieszy. Wierzę, że tak samo będzie w przypadku mieszkańców. Trasa służyć będzie do rekreacji, turystyki oraz pozwoli na dojazd do miejsc pracy czy do ważnych punktów w gminie. Nie zapominajmy także o korzyściach dla środowiska naturalnego – dodał.
 
Budowa ścieżki Gryfino-Wełtyń to w sumie ponad 3 km nowej infrastruktury. Droga dla cyklistów będzie miała nawierzchnię bitumiczną i szerokość 2 metrów. Pojawi się także ciąg pieszy o podłożu z kostki kamiennej oraz solarne oświetlenie. Prace powinny ruszyć niebawem, bo wyłoniono już wykonawcę robót.  Trasa, która m.in. umożliwi dojazd rowerem do centrum przesiadkowego w Gryfinie oraz ograniczy poziom emisji zanieczyszczeń, ma być gotowa do grudnia br. 
 
– Ruch rowerowy ma dla nas znaczenie nie tylko turystyczne. To alternatywny sposób na dojazd do pracy, do szkoły. Wzrośnie także poziom bezpieczeństwa, a komunikacja pomiędzy różnymi miejscami w gminie będzie łatwiejsza. Dziękuję za wsparcie. Szacunek dla władz samorządu województwa za konsekwencję w realizacji spójnej koncepcji tras rowerowych w regionie i pomoc w budowie kolejnych odcinków ścieżek dla cyklistów w powiecie gryfińskim – przyznał burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn.

Gmina Gryfino oszacowała koszt przedsięwzięcia na 3,5 mln zł. Urząd Marszałkowski wesprze inwestycję kwota 1,7 mln zł. Środki pochodzą z unijnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
 
Projekt  wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego”.