Fundusze europejskie dla Koszalina. Na uzbrojenie terenów SSSE
Urząd Marszałkowski przeznaczy unijne fundusze na pokrycie kosztów uzbrojenia terenów w podstrefie Koszalin Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowoczesna infrastruktura, która powstała na powierzchni ponad 4 ha ma być zachętą dla przedsiębiorców z sektora MŚP do lokowania przyszłych inwestycji w tym właśnie miejscu. Umowę gwarantującą pomoc Unii Europejskiej podpisali w Koszalinie wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj oraz prezydent Piotr Jedliński. Nastąpiło to w piątek, 8 lipca 2022 roku w Koszalinie. 
 
Prace przy rozbudowie infrastruktury w SSSE w Koszalinie dobiegły końca. Obecnie trwają odbiory techniczne robót, które rozpoczęto jesienią ub.r. W tym czasie na obszarze ponad 4 ha powstała droga z oświetleniem, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć deszczowa oraz sieć wodociągowa. Uzbrojenie terenów ma przekonać kolejnych przedsiębiorców do inwestowania w Koszalinie.
 
– Na terenie Podstrefy „Koszalin” funkcjonuje już 57 inwestorów m.in. z branż metalowej, produkcji szyb, logistyki, przetwórstwa czy recyklingu – mówił prezydent Koszalina Piotr Jedliński.
 
Koszt przedsięwzięcia oszacowano na blisko 2,3 mln zł. Urząd Marszałkowski z puli unijnych środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przeznaczy na inwestycję ponad 800 tys. zł.
 
– Zależy nam na rozwoju gospodarczym regionu. Chcemy wspierać zachodniopomorską przedsiębiorczość i tworzenie dla lokalnego biznesu dobrych warunków do inwestowania. Wykorzystujemy do tego celu środki unijne, czego majlepszym przykładem jest Koszalin. Odpowiednia infrastruktura to z pewnością zachęta dla firm, by przyszłe przedsięwzięcia lokować właśnie w tym miejscu regionu – powiedział zachodniopomorski wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Projekt Gminy Miasto Koszalin wpisuje się w założenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”, działanie 1.10 „Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego” .