Dwie inwestycje w gminie Sławno zrealizowane z pomocą funduszy europejskich na oficjalnym finiszu.
Gmina Sławno zakończyła kolejne dwie ważne społecznie inwestycje. W Bobrowicach powstało przedszkole, a w Brześciu termomodernizację przeszła wiejska świetlica. Obu projektom z pomocą przyszły fundusze europejskie przyznane przez Urząd Marszałkowski. W piątek, 16 czerwca 2023 roku odbyło się oficjalnie otwarcie edukacyjnych przestrzeni. Władze samorządu województwa reprezentował wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
 
Gmina Sławno od wielu lat odważnie sięga po środki zewnętrzne.
 
– Kolejne dwie zakończone inwestycje to efekt m.in. skutecznego wykorzystania unijnego wsparcia, które oferuje nasz program regionalny. Jednak najważniejsze jest w tym to, że oba przedsięwzięcia zrealizowano z myślą o mieszkańcach – powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 

Przedszkole w Bobrowicach


Przedszkole w Bobrowicach to nowoczesny, jednokondygnacyjny budynek. Obiekt wyposażony został w dwie sale po 80 m2 każda, magazyn, szatnie, węzeł sanitarny i zaplecze gastronomiczne. Zagospodarowano również przylegający do placówki teren, na którym zamontowano urządzenia do zabaw, a także nasadzono drzewa i kwiaty. Przedszkole, które działa od początku 2023 roku, zapewnia opiekę dla 50 dzieci w przedziale wiekowym od 2,5 do 6 lat. Z zajęć korzystają najmłodsi mieszkańcy Bobrowic, Smardzewa oraz Rzyszczewa. Inwestycja realizowana była w partnerstwie z lokalną OSP. Koszt prac, które prowadzono od sierpnia 2021 roku, wyniósł 4,7 mln zł. Urząd Marszałkowski z unijnej puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 dołożył prawie 3 mln zł.
 

Świetlica w Brześciu


Świetlicę wiejską w Brześciu przebudowano tak, aby dotychczasowe pomieszczenie sklepu pełniło funkcję sali do zajęć. Obiekt dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zmodernizowano węzeł sanitarny i instalację przeciwpożarową. Ocieplono ściany budynku i stropodach, a także wymieniono okna oraz drzwi. Nowa jest instalacja energetyczna i energooszczędne oświetlenie. Zmiany w placówce w Brześciu to efekt większego termomodernizacyjnego projektu realizowanego w gminie Sławno od 2016 roku. Uwzględniono w nim w sumie 8 budynków użyteczności publicznej, m.in. szkoły podstawowej w Warszkowie, Zespołu Szkół w Wrześnicy czy świetlic wiejskich w Starym Krakowie, Boleszewie i właśnie w Brześciu. Całość przedsięwzięcia oszacowano na ponad 10 mln zł, z czego wsparcie UE zagwarantowane przez Urząd Marszałkowski to blisko 5 mln zł. Inwestycja w Brześciu kosztowała Gminę Sławno prawie 1,2 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekazane przez samorząd województwa wyniosło ponad 300 tys. zł.