Drugi Konwent Marszałków Województw RP w Województwie Podlaskim odbył się w Pałacu Branickich w Białymstoku, w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. Województwo Zachodniopomorskie reprezentował Wicemarszałek Andrzej Jakubowski.

 

Podczas obrad Marszałkowie dyskutowali o cyfryzacji państwa, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W tej kwestii z prezentacją wystąpił Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Na temat nauki i szkolnictwa wyższego wypowiedziała się Minister  tego resortu Barbara Kudrycka. Poruszona została również kwestia Dożynek Prezydenckich w Spale 2013, organizowanych  z udziałem  województw.

 

Pierwszego dnia Marszałkowie przedyskutowali zagadnienie dostosowania gospodarki wodno-ściekowej do wymogów Traktatu Akcesyjnego UE , możliwości finansowania inwestycji oraz nowe strategiczne dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej. Poruszono temat Wspólnej polityki  rolnej  w perspektywie finansowej 2014-2020 , a także współpracy PAIiIZ  z samorządami.

 

Głównym tematem obrad drugiego dnia Konwentu była Perspektywa  finansowa 2014 – 2020, którą omówił  Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego  Marceli Niezgoda.  Pozostała problematyka Konwentu, to: 

  • Fundusze Poręczeniowe i Pożyczkowe,
  • Koncepcja  I Sejmiku Żeglugi Śródlądowej,
  • Wyzwania w sektorze środowiska: reforma śmieciowa, SPA 2020 i inwestycje  prośrodowiskowe,
  • Forum Inteligentnych Specjalizacji,
  • ECO – FOOD – MED – propozycja do aktualizacji mapy drogowej projektów  badawczych.

 

Marszałkowie Województw RP wezmą dziś także udział w Paradzie Samorządowej z okazji 500-lecia Województwa Podlaskiego z udziałem Prezydenta RP.

 

Informacja o przyjętych stanowiskach:

www.konwent.podlaskie.eu/ii-konwent-24-26-kwietnia-2013-bialystok/stanow...