Wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj (w środku), burmistrz Tychowa Robert Falana i skarbnik gminy Żaneta Zienkiewicz-Osiecka podczas uroczystego podpisania umowy na dofinansowanie budowy drogi rowerowej.
O ponad 3,5 km powiększy się sieć dróg rowerowych w gminie Tychowo. Do końca 2023 roku ma powstać trasa prowadząca z Tychowa do Borzysławia, wzdłuż DW 169. To inwestycja za 5,4 mln zł. Unijne wsparcie, które Urząd Marszałkowski przekazał z puli Regionalnego Programu Operacyjnego WZ, wynosi ponad 2 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali dziś wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj i burmistrz Tychowa Robert Falana.
 
Droga dla rowerzystów i chodnik zostaną zbudowane przy drodze wojewódzkiej nr 169, z centrum Tychowa na zachód, do wsi Borzysław.
- To będzie wygodne, bezpieczne połączenie dwóch miejscowości. Zaprojektowane z myślą i o rowerzystach, i o pieszych - podkreśla wicemarszałek Tomasz Sobieraj. - Rozbudowując infrastrukturę rowerową na Pomorzu Zachodnim, realizujemy nie tylko duże projekty związane z głównymi trasami w regionie. Wspieramy również inwestycje lokalne, ważne dla danej gminy, oczekiwane przez mieszkańców.
 
Ścieżka rowerowa Tychowo - Borzysław ma powstać do końca 2023 r. Inwestycja jest na etapie przygotowania przetargu. Po wyłonieniu wykonawcy ekipy budowlane przystąpią do przebudowy 3,5-kilometowego odcinka DW 169. Projekt przewiduje wykonanie nie tylko nowoczesnego ciągu pieszo-rowerowego, ale również wykonanie zjazdów, przepustów, oświetlenia. Powstanie też kładka nad rzeką Liśnicą.
 
Umowa, którą w piątek podpisali Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj i Burmistrz Tychowa Robert Falana, zagwarantowała unijne dofinansowanie inwestycji. Całkowity koszt projektu to 5 392 515,07 zł. Wsparcie, które Urząd Marszałkowskie przekaże z puli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, to ponad 2 151 000,22 zł.
 
Projekt wpisuje się w założenia 2 osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne  łagodzące zmiany klimatu w ramach strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.
Warto dodać, że to kolejna inwestycja rowerowa w gminie Tychowo z udziałem eurofunduszy. W 2017 roku samorząd województwa przyznał ponad 800 tys. zł na budowę drogi pieszo-rowerowej z centrum Tychowa, od skrzyżowania z ul. Białogardzką i wzdłuż ul. Dworcowej, do ul. Kolejowej prowadzącej do dworca.

Podczas wizyty w Tychowie wicemarszałek Tomasz Sobieraj odwiedził Gminny Ośrodek Kultury , który przygotowuje się do organizacji corocznego Przeglądu Zespołów Ludowych „Tychowo na Ludowo”. To wydarzenie otrzymało również otrzymało dofinansowanie: 40 tys. zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
„Tychowo na Ludowo 2022” odbędzie się 23 lipca. Na terenie rekreacyjnym przy ul. Ogrodowej. Występom zespołów ludowych towarzyszyć będą pokazy tradycyjnych strojów, prezentacje rękodzielników, degustacje produktów z ryb przygotowanych przez lokalnych producentów.