O 200 milinów euro zwiększy się kwota, jaka trafi do Województwa Zachodniopomorskiego w ramach przyszłej perspektywy unijnej. Takie deklaracje padły podczas wizyty Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza w Warszawie i spotkania z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską. Dziś temu tematowi poświęcony został briefing prasowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przedstawił główne założenia i perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Zachodniego.

- Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietą Bieńkowską, kolejne, bo to już trzecie, od czasu spotkania w Białowieży, gdzie przedstawiono pierwsze propozycje kwot na jakie mogą liczyć polskie regiony w ramach przyszłej perspektywy unijnej. Wówczas nie byliśmy usatysfakcjonowani tą propozycją licząc na dalsze dyskusje. Dyskusja ta odnosiła się w głównej mierze do strategicznych obszarów interwencji, gdyż na ten cel miały być alokowane dodatkowe środki dla regionów. To właśnie w trakcie tych trzech spotkań przedstawiałem dane dotyczące obszarów w Województwie Zachodniopomorskim o dużym wskaźniku wykluczenia społecznego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. Województwo Zachodniopomorskie wprawdzie ma wysoki wskaźnik PKB na 1 mieszkańca, ale to region o wysokim stopniu bezrobocia - mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W wyniku uzgodnień w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego ustalono, że dodatkowo dla naszego regionu wpłynie kwota 200 milionów euro. Jak podkreślił Marszałek Olgierd Geblewicz to kwota minimalna, a co ważne kwota zagwarantowana. W sumie w przyszłej perspektywie region będzie miał  do dyspozycji 1,405 miliarda euro. To o 30% więcej niż w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2007-2013.

- Wydaje się, że to ogromna suma pieniędzy i ogromne wyzwanie dla nas, ale dziś nie dyskutujemy już o wielkości kwoty, ale o jakości jej wydatkowania. W tym miejscu dziękuję za wkład pracy dyrektorom i pracownikom urzędu oraz głosy wsparcia, w tym również głosy wsparcia ze strony opozycji. Najważniejsze, że to nie jest ostatnie słowo. Istnieje jeszcze pole do dyskusji, a furtka wciąż otwarta. Uważam, że uzgodniona propozycja jest propozycją dobrą z plusem – podkreślił Olgierd Geblewicz.

Polskiemu rządowi udało się wynegocjować w ramach prac nad budżetem UE na lata 2014-2020 m.in. 73 miliardy euro na politykę spójności oraz 85-procentowy poziom finansowania i kwalifikowalności podatku VAT. Zdaniem ekspertów nowy budżet unijny śmiało można nazwać przedsiębiorczo-innowacyjno-infrastrukturalnym.

W briefingu prasowym, oprócz Marszałka Województwa ZachodniopomorskiegoOlgierda Geblewicza, udział wzięli: Dyrektor Wydziału Rozwoju RegionalnegoMarek Orszewski oraz Dyrektor Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego Marcin Szmyt.