Diagnostyka z najwyższej półki. Nowoczesne pracownie TK i USG w SZGiChP w Koszalinie
W Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie uruchomiono nowoczesną Pracownię TK oraz Pracownię USG. W zmodernizowanych pomieszczeniach znajduje się 128-warstwowy, 64-rzędowy tomograf komputerowy Revolution Evo oraz aparat USG typu Hitachi Arietta 850. Inwestycja sprawiła, że diagnostyka w placówce jest teraz z najwyższej półki. Prezentacja nowych medycznych przestrzeni odbyła się w poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku. W wydarzeniu udział wzięli m.in. dyrektor jednostki Robert Szank i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Modernizacja pomieszczeń jak i zakup specjalistycznej aparatury to najważniejsze elementy inwestycji.
 
–  Głównym powikłaniem po przechorowaniu koronawirusa jest właśnie powikłanie pulmonologicznie. Obie pracownie pomogą w skutecznym i szybkim diagnozowaniu pacjentów – podkreślił dyrektor koszalińskiej placówki Robert Szank.
 
Zakup tomografu komputerowego zaopatrzonego w automatyczną strzykawkę oraz aparatu USG umożliwia doskonałą diagnostykę pacjentów. Urządzenia wyposażone w pełen zakres sond oraz posiadają funkcję elastografii, co gwarantuje szybkie wykonanie badań, a następnie ich trafną ocenę i opis. Sprzęt w dużej mierze służy diagnostyce pacjentów, po przechorowaniu COVID-19 czyli tzw. „ozdrowieńców”, których coraz większa liczba z różnymi powikłaniami (w szczególności o podłożu pulmonologicznym) trafia każdego dnia do jednostki.
 
– Kolejny aparat USG pozwoli polepszyć diagnostykę pacjentów onkologicznych. Nowy tomograf z kolei będzie służył pacjentom szpitala oraz pacjentom poradni. Dotychczas chorzy byli wożeni do innych pracowni. Posiadanie tak nowoczesbego sprzętu poprawi komfort leczenie, tym bardziej, że dotychczas część chorych wożona była do innych pracowni – przekonywała kierownik Pracowni Diagnosyki Obrazowej SZGiCHP w Koszalinie Joanna Staniewicz. 
 
Koszt inwestycji wyniósł prawie 4,5 mln zł. Zmiany były możliwe dzięki unijnemu wsparciu przyznanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 przez Urząd Marszałkowski. Z pomocą dofinansowania udało się przeprowadzić nie tylko remont pomieszczeń czy zakupić wyposażenie, ale  także integrować sprzęt z systemami szpitalnymi, takimi jak HIS Eskulap czy systemem informacyjnym RIS.
 
–  Całkiem niedawno rozpoczęliśmy w szpitalu budowę Centrum Opieki Długoterminowej. Dziś pokazujemy kolejną inwestycję  w placówce, która poprawi jakość służby zdrowia w Koszalinie. Ta pracownia pomoże badać i diagnozować tych, którzy przeszli COViD-19 i pomoże im w dojściu do zdrowia. Jestem przekonany, że diagnostyka weszła w jednostce na najwyższy poziom. Cieszę się, że z dostępu do niej skorzystaja mieszkańcy – powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj.
 
Przedsięwzięcie wpisało się w założenia działania 7.7 RPO WZ 2014-2020 obejmującego wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem  COVID-19.