W dniu 19 listopada 2015 r. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Przedmiotem obrad było m.in. przyjęcie kryteriów wyboru projektów w ramach następujących działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 • 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, typ projektu 1. Małe projekty B+R,
 • 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji,
 • 1.10 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego,
 • 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego,
 • 1.12 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
 • 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego,
 • 2.10 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł,
 • 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych),
 • 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.


W posiedzeniu uczestniczyli członkowie i zastępcy członków Komitetu Monitorującego, obserwatorzy, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, p. Eva Wenigowa - Przedstawicielka Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w Komisji Europejskiej oraz p. Szymon Pogorzelski – Przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego w Komisji Europejskiej.

Po zakończeniu obrad uczestnicy posiedzenia wzięli udział w zwiedzaniu budynku Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, którego gmach został odrestaurowany dzięki realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.